Marknadschefens nya roll

Marknadschefens nya roll

tema_marknadschefensroll

På vårt frukostseminarium 23 maj delade Johan Wetterqvist med sig av sina trendspaningar kring hur marknadschefens roll förändras i takt med nya kundbeteenden.

10 spaningar

  • Marknad har möjlighet att äga hela kundresan men det gäller att flytta fram positionerna och det snabbt!
  • Marknadsplanen i dess traditionella form är obsolet
  • Silos mellan marknad, PR, sälj, kundservice och affärsutveckling är på väg att brytas ned men det är en lång process
  • Hybridroller uppstår i gränslandet mellan marknad och IT
  • Inbound marketing blir allt viktigare
  • Automatisering – artificiell intelligens möjliggör personalisering av budskap redan idag
  • Från deskriptivt till prediktivt – nu kan vi förutspå framtiden utifrån tillgänglig data
  • Globalt och hyperlokalt – samtidigt som globala kampanjer rullas ut i allt snabbare takt så läggs större resurser på att nå mottagaren där hen befinner sig
  • GDPR – bara ett år kvar tills det nya EU direktivet börjar gälla och många företag har mycket arbete kvar att göra
  • Datadrivet och syftesdrivet – mitt i all konverteringshets får vi inte glömma bort att vårda varumärket och definiera vårt why

Därefter berättade Petronella Posti-Hultqvist om sin roll som Global Marknadschef på det svenska mjukvarubolaget Palette Software. Petronella tillträdde sin tjänst i höstas med ett tudelat uppdrag, att profilera Palette Software på den internationella marknaden och att skapa leads för säljorganisationen genom att utveckla den digitala marknadsföringen. Hennes mission är att transformera marknadsfunktionen från en stödfunktion till en enhet som driver kundresan och som fungerar som spindeln i nätet mellan produkt, sälj och kundservice.

Seminariet avslutades med frågestund och livfulla diskussioner. Det var tydligt att ämnet engagerar och vi lär ta upp tråden i kommande seminarier framöver.