5 steg för affärsdrivande Employer Branding

5 steg för affärsdrivande Employer Branding

nyhet_employerbranding

På Spotlight har vi en tydlig process för hur vi ska skapa affärsdrivande kommunikation för våra uppdragsgivare. Modellen bygger på olika steg, där ett insiktsarbete fokuserat på kundresan, följs av kommunikation som går att mäta i faktisk effekt.

Processen är helt applicerbar på ditt företags Employer Branding-arbete. Employer Branding landar ofta hos HR som tillsammans med marknadsavdelningen ska locka till sig duktiga människor och/eller bevara och utveckla kritisk kompetens. En vanlig fallgrop är emellertid – i Employer Branding såväl som i många andra kommunikationsinsatser – att verksamhetsmålen tappas bort på vägen.

Här är 5 steg mot affärsdrivande Employer Branding

1. Konkretisera mål och önskad effekt
För att säkra en affärsdrivande Employer Branding-satsning måste den kopplas till de långsiktiga verksamhetsmålen. Vad ska uppnås? Fler ansökningar? Högre kännedom bland nya målgrupper? Mer engagerade medarbetare? För att koppla Employer Branding målen till företagets affär måste samsyn finnas mellan ledning, HR, marknad och sälj!

I detta första skede etableras också tydliga mätparametrar och ett mätsystem som tillåter er att löpande utvärdera insatserna. Det är viktigt att kombinera kortsiktiga aktivitetsmål med långsiktiga effektmål så att ni hela tiden kan ifrågasätta på vilket sätt Employer Brand arbetet bidrar till er affär.

2. Inventera kompetensen
Nu gäller det att identifiera vilka kompetenser som är verkligt kritiska för verksamhetsmålen. Vilka nyckelkompetenser finns redan på företaget och vilka saknas? Ett vanligt misstag är att satsa allt på att marknadsföra företaget utåt istället för att investera i, och skapa ambassadörer av, den kritiska kompetens man redan har.

3. Skapa målgruppsinsikter
När kompetensmålgruppen är identifierad behöver vi identifiera vad som är viktigt och attraktivt för dem hos en arbetsgivare. Vilka triggers har de? Vilken uppfattning har de om ert arbetsgivarvarumärke idag? Sist men inte minst: var i beslutsprocessen befinner de sig – när/var/hur kan och ska ni agera för att nå framgång?

4. Formulera erbjudandet
Utifrån målgruppsinsikterna formuleras det erbjudande ni ska förknippas med för att attrahera rätt talanger. Erbjudandet utgör er Employer Value Proposition, huvudbudskapet som skall genomsyra all kommunikation. Detta är ert löfte mot potentiella medarbetare, det ni redan erbjuder nuvarande medarbetare och den relation ni vill ha med medarbetare som slutat.
Det gäller att ni lever upp till det ni säger och att de som redan jobbar på företaget faktiskt skriver under på det som utlovas.

5. Planera, aktivera och utvärdera
Strategiarbetet är satt, målgruppen är identifierad, budskapet formulerat. Nu kan det kreativa arbetet ta vid och en kommunikationsplan tas fram. Glöm inte att löpande gå tillbaka till ert mätsystem och kontrollera att insatserna faktiskt bidrar till ert Employer brand – och därmed er affär – eller om strategi och taktik behöver anpassas under resans gång.

Behöver du hjälp med din Employer Branding strategi? Kontakta oss så berättar vi mer!

Lansering av utmärkelsen Årets Initiativ

Lansering av utmärkelsen Årets Initiativ

Spotlights primära uppgift med affärsdrivande kommunikation för LPT, Ledarna inom Privat Tjänstesektor, är att hjälpa föreningen att kommunicera frågor som berör och inspirerar chefer –både för att behålla befintliga medlemmar och för att attrahera nya. Som en del i det arbetet fick vi förra året möjlighet att tillsammans med LPT konceptualisera och kommunicera den nya utmärkelsen Årets Initiativ.

Förra årets pris tillägnades en organisation, chef eller arbetsgrupp som genom goda och starka initiativ främjat jobbskapande inom privat tjänstesektor – samtidigt som förändring och förbättring skapats inom temat mångfald. Utmärkelsen gick till språkappen Lingio, som underlättar för nyanlända att lära sig svenska.

Nu påbörjar Spotlight och LPT kommunikationsarbetet kring Årets Initiativ 2018. Håll ögonen öppna!

AR-bolaget XMReality väljer Spotlight och DPER

AR-bolaget XMReality väljer Spotlight och DPER

nyhet_xmreality

Spotlight och systerbyrån DPER har blivit utvalda av börsnoterade Augmented Reality-bolaget XMReality efter en upphandling.

Spotlights uppdrag är brett och innefattar allt från strategisk kommunikationsrådgivning till taktiskt genomförande. DPERs ska stötta XMReality med analys och marknadsföring i digitala kanaler.

– Vi är inne i en väldigt spännande fas där vi börsnoterats och nu kraftsamlar för att nå våra ambitiösa tillväxtmål. Vi efterfrågade en engagerad och kreativ byrå som har en god förståelse för vår affär och som kan hjälpa oss att öka kännedomen om oss och hela segmentet Augmented Reality. Vi tycker att det känns jätteroligt att arbeta med en byrå som förstår våra behov så väl, säger Johan Markwall, VD på XMReality.

XMReality utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad Augmented Reality (AR). Bolagets kunder är identifierade som bolag som vill vara i digitaliseringens framkant där man behöver dela kunskap på distans. Bolaget grundades 2007 av forskare från FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut.

– Vi är väldigt stolta över att få chansen att börja samarbeta med ett så pass spännande kunskapsbolag som XMReality. Det känns oerhört inspirerande att stötta dem i deras resa framöver, säger Axel Lagerbielke, VD på Spotlight.

Teamet på Spotlight består av Axel Lagerbielke, Dani Backteg och Stefan Rydén.


För mer information vänligen kontakta:

Johan Castevall, vd XMReality
E-post: johan.castevall@xmreality.se
Telefon: +46 (0)733 56 04 81

Axel Lagerbielke, vd Spotlight
E-post: axel.lagerbielke@spotlightpr.se
Telefon: +46 708 84 56 56

Load More Posts