Så skapar du syftesdriven kommunikation som driver affären

Så skapar du syftesdriven kommunikation som driver affären

syftesdriven2

Allt fler företag vill driva samhällsfrågor och ta ställning i sin kommunikation – men samtidigt blir en del kampanjer kritiserade, hånade eller kapade. Hur ska de företag och organisationer tänka som vill driva långsiktig förändring på ett framgångsrikt sätt?

Syftesdriven kommunikation bygger på företagets eller organisationens mission och vilja att stå för något utöver vinstmaximering. Kommunikationen syftar till att visa hur företaget bidrar till samhällsnytta i någon form.

Colin Kaepernick blir Nikes nya affischnamn under parollen ”Believe in something, even if it means sacrificing everything”, glasstillverkaren Ben & Jerry’s visar sitt stöd för afghanska ungdomar som får stanna i Sverige efter den så kallade gymnasielagen och chefsorganisationen Byggcheferna ryter till mot machokulturen och kampanjar för en jämställd byggbransch.

Så kallat syftesdrivna kampanjer, det som på engelska kallas purpose-driven marketing, blir också allt vanligare i kommunikationslandskapet, både i Sverige och internationellt. Många av dessa är väl genomförda – en del är det inte.

Reaktionerna på kampanjerna skiljer sig också åt. En del kampanjer blir hyllade och får brett stöd. I andra fall blir de kritiserade av journalister och medvetna konsumenter – som vill säkerställa att organisationen verkligen menar allvar och inte bara agerar populistiskt. En ytterligare reaktion är hat och trakasserier: företagen riskerar att utsättas för smutskastning när att de intar en progressiv ställning i frågor som exempelvis mångfald eller jämställdhet.

Samtidigt vill folk att företag och varumärken ska bidra till samhällsutvecklingen. En rapport från den ideella organisationen Reach for Change visar att 61 procent av svenskarna anser att det är viktigt att deras arbetsgivare är engagerade i samhället. Ungefär lika många, 60 procent, anger att de försöker välja produkter från företag som har en positiv påverkan på samhället – även om dessa kostar mer.

Så hur bör man göra då?
Till att börja med ska budskapet vara väl förankrat i kärnverksamheten. För att vara trovärdig räcker det inte med att skänka lite pengar kring jul till Rädda Barnen. Engagemanget måste upplevas som autentiskt och bottna i bolagets vision, vilka de är och vad de står för.

I dagens kommunikationslandskap går kommunikation, marknadsföring och HR-frågor i varandra som aldrig förr. Därför är det kritiskt med Intern förankring av ett koncept eller en kampanj innan det aktiveras externt. På samma sätt är det viktigt att olika delar av organisationen är delaktiga under kampanjens gång.

Då finns stora möjligheter.

Rätt utformat leder det till ökad kundlojalitet, ökad motivation bland de anställda – och ökad lönsamhet. Våra erfarenheter av att arbeta med syftesdriven kommunikation är väldigt positiva.

Ett exempel är vårt arbete med Byggchefernas och Byggnads kampanj Stoppa Machokulturen som syftar till att modernisera byggbranschen och göra den mer jämställd. Kampanjen har fått utstå kritik av vissa, som ofta är fallet när kampanjer rör ämnen som jämställdhet, men där gensvaret överlag har varit oerhört positivt.

I fallet Nike – där vissa amerikaner ropat på bojkott över att den amerikanska fotbollsspelaren Colin Kaepernick är deras nya affischnamn – har kampanjen haft en stark affärsdrivande effekt. Bolagets online-försäljning ökade med över 30 procent redan under den första kampanjveckan. Ett amerikanskt analytikerföretag har dessutom räknat ut att bolaget fått positiv medieexponering till ett värde över fyra miljarder kronor under kampanjens första veckor.

Nu är alla företag inte Nike. Men många företag har möjlighet att göra sin röst hörda i frågor som är viktiga för samhällsdebatten. Och när företag vågar utgå från företagets identitet och hitta konkreta handlingar som organisationen står bakom – då öppnar sig massor av möjlighet för bra och trovärdig kommunikation som mottagarna kommer att tro på.

Dani Backteg
Mediespecialist

Fem heta frågor för marknadschefer i höst

Fem heta frågor för marknadschefer i höst

nyhet_marknadschefer

Nu drar höstsäsongen igång och det finns en rad spännande frågeställningar på bordet för alla marknadschefer.

Från kampanj till always on
Hur ska vi kunna arbeta agilt och hela tiden anpassa kommunikationen istället för att ”låsa upp” resurserna i kampanjperioder?

ROI
Hur ska vi prioritera våra investeringar i alla kanaler för att få maximal effekt – vad mäter vi och hur?

Kompetens & Resurser
Vad behöver vi för kompetens internt och vad ska vi köpa in externt? Hur kan vi kombinera kontinuitet och flexibilitet så att vi snabbt kan växla upp vid behov?

Varumärke/Sälj
Allt handlar inte om konvertering. Hur ska vi få företagsledningen att förstå vikten av att bygga varumärke vs kortsiktiga säljeffekter?

Integrera mera
Hur ska vi kunna få marknad, sälj och kommunikation att integreras så att alla touch points i kundresan hänger ihop?

Kontakta oss gärna om du vill diskutera dessa frågor

september_resultat_kvdbilseptember_nyhet_dper
september_insikt_youtubeseptember_teman_effekter

september_caseifokus_es

Load More Posts