5 steg för affärsdrivande Employer Branding

nyhet_employerbranding

På Spotlight har vi en tydlig process för hur vi ska skapa affärsdrivande kommunikation för våra uppdragsgivare. Modellen bygger på olika steg, där ett insiktsarbete fokuserat på kundresan, följs av kommunikation som går att mäta i faktisk effekt.

Processen är helt applicerbar på ditt företags Employer Branding-arbete. Employer Branding landar ofta hos HR som tillsammans med marknadsavdelningen ska locka till sig duktiga människor och/eller bevara och utveckla kritisk kompetens. En vanlig fallgrop är emellertid – i Employer Branding såväl som i många andra kommunikationsinsatser – att verksamhetsmålen tappas bort på vägen.

Här är 5 steg mot affärsdrivande Employer Branding

1. Konkretisera mål och önskad effekt
För att säkra en affärsdrivande Employer Branding-satsning måste den kopplas till de långsiktiga verksamhetsmålen. Vad ska uppnås? Fler ansökningar? Högre kännedom bland nya målgrupper? Mer engagerade medarbetare? För att koppla Employer Branding målen till företagets affär måste samsyn finnas mellan ledning, HR, marknad och sälj!

I detta första skede etableras också tydliga mätparametrar och ett mätsystem som tillåter er att löpande utvärdera insatserna. Det är viktigt att kombinera kortsiktiga aktivitetsmål med långsiktiga effektmål så att ni hela tiden kan ifrågasätta på vilket sätt Employer Brand arbetet bidrar till er affär.

2. Inventera kompetensen
Nu gäller det att identifiera vilka kompetenser som är verkligt kritiska för verksamhetsmålen. Vilka nyckelkompetenser finns redan på företaget och vilka saknas? Ett vanligt misstag är att satsa allt på att marknadsföra företaget utåt istället för att investera i, och skapa ambassadörer av, den kritiska kompetens man redan har.

3. Skapa målgruppsinsikter
När kompetensmålgruppen är identifierad behöver vi identifiera vad som är viktigt och attraktivt för dem hos en arbetsgivare. Vilka triggers har de? Vilken uppfattning har de om ert arbetsgivarvarumärke idag? Sist men inte minst: var i beslutsprocessen befinner de sig – när/var/hur kan och ska ni agera för att nå framgång?

4. Formulera erbjudandet
Utifrån målgruppsinsikterna formuleras det erbjudande ni ska förknippas med för att attrahera rätt talanger. Erbjudandet utgör er Employer Value Proposition, huvudbudskapet som skall genomsyra all kommunikation. Detta är ert löfte mot potentiella medarbetare, det ni redan erbjuder nuvarande medarbetare och den relation ni vill ha med medarbetare som slutat.
Det gäller att ni lever upp till det ni säger och att de som redan jobbar på företaget faktiskt skriver under på det som utlovas.

5. Planera, aktivera och utvärdera
Strategiarbetet är satt, målgruppen är identifierad, budskapet formulerat. Nu kan det kreativa arbetet ta vid och en kommunikationsplan tas fram. Glöm inte att löpande gå tillbaka till ert mätsystem och kontrollera att insatserna faktiskt bidrar till ert Employer brand – och därmed er affär – eller om strategi och taktik behöver anpassas under resans gång.

Behöver du hjälp med din Employer Branding strategi? Kontakta oss så berättar vi mer!