Loading...

U T M A N I N G
______

Patientorganisationen Sköldkörtelförbundet har gett Spotlight och systerbyrån DPER i uppdrag att genomföra en kampanj i syfte att uppmärksamma vårdproblematiken för 458 000 sköldkörtelsjuka i Sverige.

”Vi pratar om en växande folksjukdom som idag drabbar var tionde kvinna i Sverige. Kunskapen om sköldkörtelsjukdom är idag låg och den behandling som ges fungerar dåligt för en stor del av patienterna. Många valsar runt i vårdsystemet utan att få rätt vård vilket medför stort mänskligt lidande och enorma samhällskostnader som följd när många är för sjuka för att arbeta. Det känns därför oerhört motiverande att få möjlighet att bidra till att förändra vården för alla dessa patienter”, säger Axel Lagerbielke, vd på Spotlight och kundansvarig i uppdraget.

S T R A T E G I   &   T A K T I K
______

Kampanjkonceptet går under namnet De VårdLösa och handlar om att visa på den situation som var fjärde sköldkörtelsjuk upplever idag när de inte får rätt vård. Målet med kampanjen är att öka medvetenheten om sjukdomen och problemen idag – för att på så sätt skapa en förändring av vården.

Med hjälp av verkliga berättelser i vardagen med fakta om mängden drabbade ska frågan beröra både emotionellt och rationellt. Navet för kampanjen är kampanjsidan devårdlösa.se. Här uppmanas besökare att skriva under en namninsamling för en bättre vård. På sidan finns också en film om problemen som patienterna upplever, en rapport baserad på en Sifo-undersökning och ett hundratal berättelser från patienter som inte fått rätt hjälp och vilka konsekvenser det haft för dem. Kampanjen inkluderar redaktionell media, sociala kanaler och köpt digital media samt aktiviteter i Almedalen. Kommunikationen sker i samarbete med Spotlights systerbyrå DPER, som är specialister inom digital performance.

R E S U L T A T
______

De VårdLösa-kampanjen resulterade snabbt i exponering i media, bl a två inslag i Sveriges Television. I dagsläget har kampanjen nått ut till flera miljoner mottagare. Sköldkörtelförbundet har fått in över 14 000 namnunderskrifter, drygt 50 000 besök till siten samt 3000+ views på YouTube. Konkret har man etablerat kontakter från de flesta partier och frågan om regeländringar inom vården är nu på den politiska agendan.

Se fler case

Vill du veta mer?

Axel Lagerbielke

PROJEKTANSVARIG

+46 (0) 70 884 56 56

axel.lagerbielke@spotlightpr.se

N Å G R A   A V
V Å R A   K U N D E R
______