Kommunikationseffekt för alla

Kommunikationseffekt för alla

I en tid när marknadsförare och kommunikatörer lever med ständigt växande krav på mätbara resultat och dokumenterad avkastning är det många som ser sig om efter handfasta råd och insikter. Det råder iofs ingen stor brist på litteratur och gurus så utmaningen är snanare att skilja agnarna från vetet. Nu har Sveriges Kommunikationsbyråer gjort en föredömlig insats när man häromveckan presenterade en samling tankar om effektiv kommunikation under namnet ”Effektprinciperna”. Den här texten är baserad på en artikel i Resumé där Spotlight presenterade sitt perspektiv i ämnet.

I ”Effektprinciperna” går författarna på ett tydligt och överskådligt sätt igenom huvudinsikterna i senare års forskning på området och gör dessa relativt nya rön tillgängliga för en bredare publik, bortom ”the usual suspects” av strateger, planners och kreativa visionärer.

Checklista för kommunikationseffekt
Principerna sammanfattas bl a i en checklista:

 1. Definiera kommunikationens nytta
 2. Rita upp en effektkedja
 3. Definiera nuläget och sätt prioriterade mål
 4. Utgå alltid från både kortsiktiga och långsiktiga effekter
 5. Förankra kommunikationens roll i organisationen
 6. Anpassa effektmåtten till insatsen
 7. Bedöm effekten utifrån förutsättningarna
 8. Mät rätt och mät ofta

Bra och nyttig läsning för alla marknadsförare och kommunikatörer. Vår förhoppning är att detta bara är det första av flera steg att sprida kunskap om hur effektfull kommunikation skapas och dess värde.

Nästa steg för mer effekt i marknadsföringen
Vi ser särskilt att det behövs fördjupning och tillämpningar på några områden där Spotlight har lång erarenhet att jobba med affärsdrivande kommunikation. Vi tänker exempelvis på:

 • Mindre och mellanstora företag, med små marknadsfunktioner som har få möjligheter, resurser och mandat att jobba med effektfrågor. Vilka lösningar finns för den som jobbar är relativt ensam i sin marknadsförare roll eller med små budgets? Hur bygger man mandat internt?
 • När uppdragsgivaren inte kommer från ett kommunikations- eller marknadsperspektiv, utan exempelvis en försäljningsorganisation, eller om det finns en stark ”silokultur” mellan organisationsdelar. Hur ”översätter” man marknadsspråket till sälj- eller finansspråk? Bästa tricken att forcera silos?
 • B2B-kommunikation. Några centrala insikter är hämtade från exempelvis Binet&Field och utgår från studier av konsumentmarknaden, vilket kan upplevas svåra att tillämpa inom B2B kommunikation.Vem tar stafettpinnen vidare och går på djupet i B2B-kommunikationen?
 • I sin nuvarande form har principerna ett starkt fokus på köpta kanaler och ”reklam”, vilket gör det svårt att föra en mer kanaloberoende diskussion.


Forska om förtjänad kommunikation
Vi hoppas att branschens PR- och kommunikationsaktörer kan bli inspirerade till effektanalyser inom förtjänade, egna och delade kanaler i Sharp och Binet & Fields anda, och därmed jämna till spelplanen.

En avgörande framgångsfaktor är princip #5, dvs värdet av att proaktivt lyssna av, förankra och föra en löpande dialog med intressenter i organisationen utanför den närmaste kretsen. Först då kan vi nå en förståelse och en samsyn som för branschen framåt. Vi ser fram emot en fortsatt diskussion. Effektmätning handlar  om branschens ”raison d´être”.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa effekt? Kontakta oss så berättar vi mer!

5 tips för att komma igång med din egen podcast

5 tips för att komma igång med din egen podcast

Med en egen podcast (poddradio) har du möjlighet att själv bestämma hur du vill belysa ett ämne. Skött rätt blir podden en mycket effektiv kanal för att både nå ut med ditt budskap och för att bygga en relation med din målgrupp.

I dag är det smidigare än någonsin att både spela in en podcast. Här är 5 tips till dig som vill komma igång och podda.

1. Ta reda på vad din podcast ska handla om.
Du har säkert en idé om vilka lyssnare du vill nå med din podcast, men vet du vad som skulle få dem att lyssna på dig? Podcast-utbudet i dag är enormt och dina konkurrenter finns bara ett knapptryck bort. För att bli uppmärksammad måste du både veta vad som intresserar din målgrupp och hur just ditt företag eller din organisation kan erbjuda något som är värt lyssnarnas tid. Här är det viktigt att göra en kartläggning för att se vilka poddar som redan behandlar snarlika ämnen, så att du kan sticka ut och bygga en expertposition.

2. Få koll på podd-tekniken.
Har du tillgång till en ljudisolerad studio med professionell utrustning är det förstås en fördel. Men faktum är att du i dag kan spela in en podcast som låter riktig bra med betydligt enklare medel. Ett tyst konferensrum kan duga som inspelningslokal och för några tusenlappar hittar du mikrofoner, ljudkort och lättanvända ljudredigeringsprogram för datorn som funkar alldeles utmärkt. På internet finns mängder av rekommendationer på prisvärd utrustning och instruktioner om hur du använder den. Hör dig gärna för i en musikaffär kring vad som kan passa för just dina förutsättningar och behov.

3. Förbered. Och förbered lite till.
Det är dags för ditt första avsnitt. Du har testat att spela in ljud, bestämt ett ämne, bjudit in en gäst och tryckt på ”rec”. Vad skulle kunna gå fel nu?
Den största utmaningen med att spela in en bra podcast handlar om att få till ett intressant och sammanhängande samtal – så se till att förbereda dig. Självklart ska det finnas utrymme för improvisation och stickspår, men att utgå från ett ämne och se ”var samtalet landar” är sällan ett framgångsrecept för en lyckad podcast. Ju färre deltagare i samtalet, desto större är risken att ett oförberett avsnitt uppfattas som just oförberett. Stolpmanus eller ”hållpunkter” hjälper dig att hålla den så viktiga röda tråden.

4. Redigera.
Det engelska uttrycket ”Don’t wear out your welcome” är träffande när det kommer till poddar. Se till att dina avsnitt inte blir för långa. Lättsam underhållning kan funka i en timme – men vill du prata börstrender, IT-säkerhet eller dubbdäcksregler kan du inte räkna med att ens den mest insatte lyssnaren orkar med mycket mer än en halvtimme.
Sikta på att spela in runt en timmes samtal. Använd sedan ett ljudredigeringsprogram (exempelvis Audacity) för att klippa ner avsnittet till 20-30 minuter.

5. Publicera, dela och ha tålamod.
Ladda upp dina färdiga avsnitt på en distributionsplattform (exempelvis Soundcloud), varifrån du sedan kan ”koppla” din podd till Itunes.
Se till att dela och marknadsföra din podcast i sociala medier! Beroende på hur ambitiöst och skickligt du gör detta kanske det första avsnittet inte får så många lyssningar. Misströsta inte; hemligheten bakom att bygga en framgångsrik podcast-serie handlar om att konsekvent producera nya avsnitt, lära sig av processen och att ha tålamod.

Här kan du lyssna på podden ”På chefens bord” som vi på Spotlight producerar åt Ledarna inom privat tjänstesektor.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa en podcast? Kontakta oss så berättar vi mer!

Så blir du thought leader idag

Så blir du thought leader idag

Många företag har som strategi att bli thought leader, det vill säga bygga en expertposition inom sin bransch genom att skapa och kommunicera kunskapsrelaterat innehåll. Utmaningarna är stora eftersom det aldrig tidigare skapats så mycket kunskapsrelaterat innehåll som idag. Det gör att konkurrensen om målgruppens intresse är större än någonsin. Hur ska man då agera för att sticka ut och faktiskt bli thought leader?

Ett vanligt misstag är att bli för avsändarorienterad och därmed inte relevant för målgrupperna. Ett annat är att vara för bred i sitt anslag så att man tillslut brister i trovärdighet. Ett tredje är att inte vara uthållig och bara göra enstaka utspel som inte leder någon vart, eller att kommunikationskanalerna inte samverkar. Det hänger ofta ihop med att det saknas en genomtänkt och långsiktig strategi som är förankrad i högsta ledningen.

Strategin bör utgå från affären och företagets varumärkesplattform. Den föregås av en gedigen analys av konkurrenter, omvärldstrender, befintliga fakta och kunskap. Därefter sätts mål, målgrupper, budskap med definierade frågor att äga, talespersoner samt hur kommunikationskanalerna ska integreras.

För att bli framgångsrik som thought leader krävs också att organisationen och talespersonerna vågar föra fram åsikter eller nya perspektiv på händelser och trender, men också att de har förmågan att agera snabbt på omvärldshändelser. För att inte tappa trovärdighet måste alla utspel vara väl underbyggda med fakta och kunskap. Det får gärna vara nya fakta som tidigare inte varit kända, som ni till exempel själva tar fram i egna rapporter.

För att bygga expertpositionen är förtjänad media och de sociala kanalerna viktigast och därför bör de prioriteras. Utnyttja även möjligheten att sprida kunskap och innehåll genom medarbetare, nyhetsbrev, samarbetspartner, seminarier och via ambassadörer som verkligen tror på ert budskap. Även annonsering kan fungera, men låt inte köpt innehåll styra kommunikationen.

Den egna webbplatsen bör vara navet för allt innehåll som skapas, för hit kommer de som vill ta reda på mer om vad ni missionerar om. För att vara sökbar ska innehållet vara lättillgängligt och sökordsoptimeras. Med hjälp av marketing automation och löpande digital analys optimeras distributionen av innehållet för bästa effekt. Sist men inte minst bör parametrar sättas upp för hur effekten av insatserna ska mätas i form av både aktivitetsmål och effekter på affären.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag eller organisation att bli en thought leader, hör av dig!

 

2019: Hur blir det egentligen?

2019: Hur blir det egentligen?

2019 kommer att blir ett väldigt spännande år för alla oss som arbetar med kommunikation. Digitaliseringen fortsätter och med den skapas mängder av nya möjligheter att kommunicera med olika målgrupper genom nya och gamla kanaler. Samtidigt tycks vi se en avmattning i konjunkturen vilket kommer att ställa än högre krav på att varje investerad krona ger önskad effekt.

Här några spaningar inför det kommande året;

 1. Always on – borta är de tider när arbetet var klart när kampanjen startade – det är nu grovarbetet börjar, det handlar om test and learn och löpande optimering.
 2. Referensmarknadsföring – när allt fler influencers tappar sin trovärdighet blir rekommendationer från vänner, kollegor och kunder ännu viktigare.
 3. Storytelling – autentiska berättelser blir ännu viktigare i tider av fake news och gråzonsmarknadsföring.
 4. Kreativitet möter data – när alla kan analysera, automatisera och optimera blir förmågan att omsätta data till kreativa lösningar avgörande.
 5. Talangjakten – i takt med att det blir allt svårare att hitta och behålla rätt talanger kommer företagen att arbeta hårdare med sitt why för att stärka sitt employer brand.
 6. Personalisering istället för personas. Med hjälp av AI och machine learning kan vi anpassa budskapet till varje enskild kund.
 7. Ekosystemet avgör. De företag som får ihop helheten, är mest agila och kan hitta nya lösningar kommer att ha ett försprång.
 8. Slut på silos. 2019 kan bli året då fokus i företagen flyttas från funktion till process – att bryta silos mellan avdelningar och istället fokusera på kunden.


Så skapar du syftesdriven kommunikation som driver affären

Så skapar du syftesdriven kommunikation som driver affären

syftesdriven2

Allt fler företag vill driva samhällsfrågor och ta ställning i sin kommunikation – men samtidigt blir en del kampanjer kritiserade, hånade eller kapade. Hur ska de företag och organisationer tänka som vill driva långsiktig förändring på ett framgångsrikt sätt?

Syftesdriven kommunikation bygger på företagets eller organisationens mission och vilja att stå för något utöver vinstmaximering. Kommunikationen syftar till att visa hur företaget bidrar till samhällsnytta i någon form.

Colin Kaepernick blir Nikes nya affischnamn under parollen ”Believe in something, even if it means sacrificing everything”, glasstillverkaren Ben & Jerry’s visar sitt stöd för afghanska ungdomar som får stanna i Sverige efter den så kallade gymnasielagen och chefsorganisationen Byggcheferna ryter till mot machokulturen och kampanjar för en jämställd byggbransch.

Så kallat syftesdrivna kampanjer, det som på engelska kallas purpose-driven marketing, blir också allt vanligare i kommunikationslandskapet, både i Sverige och internationellt. Många av dessa är väl genomförda – en del är det inte.

Reaktionerna på kampanjerna skiljer sig också åt. En del kampanjer blir hyllade och får brett stöd. I andra fall blir de kritiserade av journalister och medvetna konsumenter – som vill säkerställa att organisationen verkligen menar allvar och inte bara agerar populistiskt. En ytterligare reaktion är hat och trakasserier: företagen riskerar att utsättas för smutskastning när att de intar en progressiv ställning i frågor som exempelvis mångfald eller jämställdhet.

Samtidigt vill folk att företag och varumärken ska bidra till samhällsutvecklingen. En rapport från den ideella organisationen Reach for Change visar att 61 procent av svenskarna anser att det är viktigt att deras arbetsgivare är engagerade i samhället. Ungefär lika många, 60 procent, anger att de försöker välja produkter från företag som har en positiv påverkan på samhället – även om dessa kostar mer.

Så hur bör man göra då?
Till att börja med ska budskapet vara väl förankrat i kärnverksamheten. För att vara trovärdig räcker det inte med att skänka lite pengar kring jul till Rädda Barnen. Engagemanget måste upplevas som autentiskt och bottna i bolagets vision, vilka de är och vad de står för.

I dagens kommunikationslandskap går kommunikation, marknadsföring och HR-frågor i varandra som aldrig förr. Därför är det kritiskt med Intern förankring av ett koncept eller en kampanj innan det aktiveras externt. På samma sätt är det viktigt att olika delar av organisationen är delaktiga under kampanjens gång.

Då finns stora möjligheter.

Rätt utformat leder det till ökad kundlojalitet, ökad motivation bland de anställda – och ökad lönsamhet. Våra erfarenheter av att arbeta med syftesdriven kommunikation är väldigt positiva.

Ett exempel är vårt arbete med Byggchefernas och Byggnads kampanj Stoppa Machokulturen som syftar till att modernisera byggbranschen och göra den mer jämställd. Kampanjen har fått utstå kritik av vissa, som ofta är fallet när kampanjer rör ämnen som jämställdhet, men där gensvaret överlag har varit oerhört positivt.

I fallet Nike – där vissa amerikaner ropat på bojkott över att den amerikanska fotbollsspelaren Colin Kaepernick är deras nya affischnamn – har kampanjen haft en stark affärsdrivande effekt. Bolagets online-försäljning ökade med över 30 procent redan under den första kampanjveckan. Ett amerikanskt analytikerföretag har dessutom räknat ut att bolaget fått positiv medieexponering till ett värde över fyra miljarder kronor under kampanjens första veckor.

Nu är alla företag inte Nike. Men många företag har möjlighet att göra sin röst hörda i frågor som är viktiga för samhällsdebatten. Och när företag vågar utgå från företagets identitet och hitta konkreta handlingar som organisationen står bakom – då öppnar sig massor av möjlighet för bra och trovärdig kommunikation som mottagarna kommer att tro på.

Dani Backteg
Mediespecialist

Fem heta frågor för marknadschefer i höst

Fem heta frågor för marknadschefer i höst

nyhet_marknadschefer

Nu drar höstsäsongen igång och det finns en rad spännande frågeställningar på bordet för alla marknadschefer.

Från kampanj till always on
Hur ska vi kunna arbeta agilt och hela tiden anpassa kommunikationen istället för att ”låsa upp” resurserna i kampanjperioder?

ROI
Hur ska vi prioritera våra investeringar i alla kanaler för att få maximal effekt – vad mäter vi och hur?

Kompetens & Resurser
Vad behöver vi för kompetens internt och vad ska vi köpa in externt? Hur kan vi kombinera kontinuitet och flexibilitet så att vi snabbt kan växla upp vid behov?

Varumärke/Sälj
Allt handlar inte om konvertering. Hur ska vi få företagsledningen att förstå vikten av att bygga varumärke vs kortsiktiga säljeffekter?

Integrera mera
Hur ska vi kunna få marknad, sälj och kommunikation att integreras så att alla touch points i kundresan hänger ihop?

Kontakta oss gärna om du vill diskutera dessa frågor

september_resultat_kvdbilseptember_nyhet_dper
september_insikt_youtubeseptember_teman_effekter

september_caseifokus_es

Så mäter du kommunikationens effekter – enkelt, värdefullt och användbart

Så mäter du kommunikationens effekter – enkelt, värdefullt och användbart

nyhet_matning

Ofta hör vi att mätning av kommunikationseffekter är svårt och lite meningslöst, eftersom man inte vet hur resultatet ska användas. Så här kan du göra för att få det bästa av din kommunikationsmätning.

Enas om målen: Meningsfull kommunikationsmätning handlar om att följa upp mål. Följaktligen börjar allt i att sätta relevanta mål, men det kan vara en utmaning i dagens integrerade kommunikationsvärld. Beroende på om du är säljare, kommunikatör, varumärkesansvarig eller digital har vi olika sätt att beskriva affären och definiera framgång.

Involvera rätt kollegor: Undersökningar som hamnar direkt i skrivbordslådan finns det många. För att undvika det är det kritiskt att veta hur, när och av vem insikterna ska användas? Vissa arbetar därför medvetet korsfunktionellt med marknads- och användarinformation, och involverar såväl ekonomi, marknad, IT som kommunikation liksom ledningsgrupp och styrelse.

Balansera dina KPI-er: En stor utmaning är att identifiera konkreta mått som ska mätas. Grundtipset är att i utgångsläget mäta så mycket som möjligt, löpande analysera och sedan korrigera urvalet KPI-er efter hand. Bäst är sannolikt en samling varierade KPI-er med en tydlig bakomliggande rationale, som ger en relevant och balanserad bild,  exempelvis mellan kort- och långsiktiga effekter.

Mättekniken kommer sist: Till slut väljer vi mätmetoder, och ofta är det en kombination av tekniker och verktyg såsom varumärkestrackings, Google analytics, sociala medias analysverktyg, NPS, mediabevakning etc. Börjar vi leta internt och hos partners visar det sig ofta att det finns en lång rad tillgängliga alternativ, så utmaningen är att välja mätverktyg efter våra behov och inte hoppa på första bästa lösning.

Spotlight arbetar med en mätfilosofi som bygger på allt detta. Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur du kan mäta din kommunikation.

CASE – Exhibition Stockholm

För 16:e året i rad arrangerades AMEC Awards 2018, världens största tävling baserad på mätning och effekt inom PR och förtjänad kommunikation. Spotlight blev den enda svenska kommunikationsbyrån att nomineras till tävlingen, och vi vann guld för kampanjen i kategorin ”Best use of measurement for a single event” för ”Exhibition Stockholm”!

Läs mer om priset här.

september_resultat_kvdbilseptember_nyhet_dper
september_insikt_youtubeseptember_teman_effekter

september_caseifokus_es

5 steg för affärsdrivande Employer Branding

5 steg för affärsdrivande Employer Branding

nyhet_employerbranding

På Spotlight har vi en tydlig process för hur vi ska skapa affärsdrivande kommunikation för våra uppdragsgivare. Modellen bygger på olika steg, där ett insiktsarbete fokuserat på kundresan, följs av kommunikation som går att mäta i faktisk effekt.

Processen är helt applicerbar på ditt företags Employer Branding-arbete. Employer Branding landar ofta hos HR som tillsammans med marknadsavdelningen ska locka till sig duktiga människor och/eller bevara och utveckla kritisk kompetens. En vanlig fallgrop är emellertid – i Employer Branding såväl som i många andra kommunikationsinsatser – att verksamhetsmålen tappas bort på vägen.

Här är 5 steg mot affärsdrivande Employer Branding

1. Konkretisera mål och önskad effekt
För att säkra en affärsdrivande Employer Branding-satsning måste den kopplas till de långsiktiga verksamhetsmålen. Vad ska uppnås? Fler ansökningar? Högre kännedom bland nya målgrupper? Mer engagerade medarbetare? För att koppla Employer Branding målen till företagets affär måste samsyn finnas mellan ledning, HR, marknad och sälj!

I detta första skede etableras också tydliga mätparametrar och ett mätsystem som tillåter er att löpande utvärdera insatserna. Det är viktigt att kombinera kortsiktiga aktivitetsmål med långsiktiga effektmål så att ni hela tiden kan ifrågasätta på vilket sätt Employer Brand arbetet bidrar till er affär.

2. Inventera kompetensen
Nu gäller det att identifiera vilka kompetenser som är verkligt kritiska för verksamhetsmålen. Vilka nyckelkompetenser finns redan på företaget och vilka saknas? Ett vanligt misstag är att satsa allt på att marknadsföra företaget utåt istället för att investera i, och skapa ambassadörer av, den kritiska kompetens man redan har.

3. Skapa målgruppsinsikter
När kompetensmålgruppen är identifierad behöver vi identifiera vad som är viktigt och attraktivt för dem hos en arbetsgivare. Vilka triggers har de? Vilken uppfattning har de om ert arbetsgivarvarumärke idag? Sist men inte minst: var i beslutsprocessen befinner de sig – när/var/hur kan och ska ni agera för att nå framgång?

4. Formulera erbjudandet
Utifrån målgruppsinsikterna formuleras det erbjudande ni ska förknippas med för att attrahera rätt talanger. Erbjudandet utgör er Employer Value Proposition, huvudbudskapet som skall genomsyra all kommunikation. Detta är ert löfte mot potentiella medarbetare, det ni redan erbjuder nuvarande medarbetare och den relation ni vill ha med medarbetare som slutat.
Det gäller att ni lever upp till det ni säger och att de som redan jobbar på företaget faktiskt skriver under på det som utlovas.

5. Planera, aktivera och utvärdera
Strategiarbetet är satt, målgruppen är identifierad, budskapet formulerat. Nu kan det kreativa arbetet ta vid och en kommunikationsplan tas fram. Glöm inte att löpande gå tillbaka till ert mätsystem och kontrollera att insatserna faktiskt bidrar till ert Employer brand – och därmed er affär – eller om strategi och taktik behöver anpassas under resans gång.

Behöver du hjälp med din Employer Branding strategi? Kontakta oss så berättar vi mer!

Så vässar du marknadsföringen på YouTube – fem tips från YouTube-byrån

Så vässar du marknadsföringen på YouTube – fem tips från YouTube-byrån

nyhet_aurora_youtube

Spotlight fick besök av YouTube-experterna William och Viktor från Aurora Consulting som för en månad sen lämnade Google respektive Klarna för att starta egen byrå. Byrån specialiserar sig helt på att hjälpa företag att lyckas med sin marknadsföring på YouTube. Här kommer deras bästa tips!

 • Betala bara om någon faktiskt tittar på er video
  Med formatserien TrueView betalar man enbart när användaren aktivt väljer att titta på videon, något som garanterar att ni enbart betalar för användare som visar intresse för det ni har att berätta.
 • Nå ut till de tveksamma, inte de ointresserade
  Det är svårt att få ointresserade att bli intresserade enbart genom en video. Det krävs mer! En strategi vi brukar rekommendera är istället att försöka nå de som visat intresse men tvekat. Dessutom kan vi nå användare med profiler som liknar dina aktuella kunder och som letar information om produkter och aktivt överväger att köpa en tjänst eller produkt som liknar er.
 • Länka AdWords-kontot med er YouTube-kanal
  Genom att länka Adwords-konton med er YouTube-kanal kan ni samla remarketinglistor från era YouTube videos vilket gör det möjligt att rikta kommande innehåll mot användare som valt att se tidigare filmer.
 • Implementera interaktiva funktioner
  Med YouTube kan ni använda funktioner som tillåter tittaren att engagera sig i era videos i realtid. Genom en call-to-action overlay kan ni uppmana tittarna att besöka er hemsida eller läsa mer om något ni har att berätta.
 • YouTube Analytics
  YouTube analytics ger er information om hur användare reagerar på era videos. Det är också ett bra hjälpmedel för att förstå om det är någon sekvens i er video där fler tittare väljer att lämna och dra lärdom av det i kommande innehåll.

Om du vill veta mer om hur ni ska bäst ska marknadsföra er på YouTube – hör av er till hej@spotlightpr.se

september_resultat_kvdbilseptember_nyhet_dper
september_insikt_youtubeseptember_teman_effekter

september_caseifokus_es

Trenderna du ska ha koll på 2018

Trenderna du ska ha koll på 2018

IMG_3810

I dagarna deltog Spotlights Susanna Salomon i analysföretaget Trendwatchings seminarium på Fotografiska i Stockholm. På plats fick deltagarna ta del av de varumärkestrender som kommer att dominera under det kommande året och de innovationer som inspirerat dem. Vi fick lyssna på presentationer om konsumenters tillit mot företag, varför Asien är en ledstjärna inom innovationer samt medverka i workshops om idégenerering.

Några av trenderna vi gick igenom var:

A-commerce
Står för automated commerce som väntas ta över efter e-handel och mobile commerce. I framtiden kommer den stressade konsumenten oursource:a en viss typ av shopping med hjälp av algoritmer och smart devices. Automated commerce tar över jobbet med att leta efter produkterna, hitta/förhandla om bästa pris, köpa, leverera etc.

Assisted development
Samhällets syn på kön och identitet har totalt förändrats i vad som kallas en ”post demographic world”. En konsekvens är att nya sociala attityder och möjligheten till oändliga val har ändrat vad vi vill uppnå, och undvika, vad gäller vuxenlivet. Postdemografiska konsumenter tyr sig till varumärken som lär dem vardagssysslor, outsourcar tråkiga uppgifter eller hjälper dem uppnå personliga mål. Det är en konsekvens av att vi ”mognar” senare runt om i världen – vuxna bor fortfarande hemma och är ogifta.

Virtual companions
2018 kan vara året då miljoner konsumenter känner att de kan ha meningsfulla konversation (kanske till och med relationer) med virtuella väsen som undervisar, underhåller etc. Det hela grundar sig ett djupt skifte, både tekniskt och socialt. Techbyrån Gartner har förutspått att 2020 kommer en genomsnittlig person föra fler konversationer med botar än sin make/maka.

Forgiving by design
Konsumenter har som sagt höga förväntningar idag, mycket på grund av digitaliseringen med konstant service och skräddarsydd personalisering. Nästa steg är en önskan om produkter som uppdateras och förändras baserat på tillfälle. Så att konsumenten inte behöver ångra ett köp, utan har en produkt som anpassar sig efter deras förändrade behov.

Glass box wrecking balls
Transparens är nyckelordet. Idag befinner sig företag i ett glashus där utomstående lätt kan få en inblick av personer, processer och värden tack vara Internet. Kontentan är att företagets interna kultur har blivit en del av varumärket. Det företag måste fråga sig är om och vad de har för skelett i garderoben och göra sig av med dem snabbt.

För mer inspiration, besök Trendwatchings webb här.

Load More Posts