Rådgivare till Sveriges Annonsörer

dper_sverigesannonsorer

Vår systerbyrå Dper har etablerat ett samarbete med Sveriges Annonsörer. Dper är specialiserade på att hjälpa kunderna att få en bättre avkastning från sina digitala marknadsföringsinsatser. Spotlight samarbetar med Dper i många kundprojekt där vi arbetar integrerat med affärsdrivande kommunikation.

– Idag sitter många på en always-on strategi, där en konstant närvaro i olika kanaler gör att man inte hinner stanna upp och begripa hur allt hänger ihop. Men utan den insikten blir det också väldigt svårt att förstå vad resultatet av insatserna blir. Vår inställning är att det hela egentligen är ganska enkelt och att man kommer väldigt långt på sitt eget sunda förnuft. Med utgång från våra kunders affär och deras kunders köpresa ger vi lättbegriplig rådgivning kring hur de på ett mätbart sätt kan öka lönsamheten och säkra kvalitén på webben, säger Daniel Ekbladh på Dper.

– Allt fler annonsörer investerar i digitala medier, men det är lätt att gå vilse när allt fler kanaler tillkommer och bruset blir allt större. I vårt uppdrag som intresseorganisation ligger att möta våra medlemmars behov, varför vi nu är glada över att kunna stärka upp och ta in ytterligare expertis på det digitala området, säger i sin tur Lin Eriksson Nordström, kommersiell chef på Sveriges Annonsörer.