Lansering av utmärkelsen Årets Initiativ

Lansering av utmärkelsen Årets Initiativ

Spotlights primära uppgift med affärsdrivande kommunikation för LPT, Ledarna inom Privat Tjänstesektor, är att hjälpa föreningen att kommunicera frågor som berör och inspirerar chefer –både för att behålla befintliga medlemmar och för att attrahera nya. Som en del i det arbetet fick vi förra året möjlighet att tillsammans med LPT konceptualisera och kommunicera den nya utmärkelsen Årets Initiativ.

Förra årets pris tillägnades en organisation, chef eller arbetsgrupp som genom goda och starka initiativ främjat jobbskapande inom privat tjänstesektor – samtidigt som förändring och förbättring skapats inom temat mångfald. Utmärkelsen gick till språkappen Lingio, som underlättar för nyanlända att lära sig svenska.

Nu påbörjar Spotlight och LPT kommunikationsarbetet kring Årets Initiativ 2018. Håll ögonen öppna!

Resultat för Kvdbil

Resultat för Kvdbil

kvdbil_cover

Sedan 2015 har kvdbil mer än fördubblat ”share-of-voice” i förtjänade media (från 12% till 31%) och samtidigt ökat antalet omnämnanden i media med 100% till totalt 900 artiklar 2017. Räckvidden i media uppmättes till 47 000 000 under året. Samtidigt har genomsnittlig spontankännedom för Kvdbil ökat med 50 procent under 2015–17 (från ca 20% till 30%), men framförallt har preferensen att köpa eller sälja sin bil genom Kvdbil fördubblats (från 6% till 13%).

Läs hela caset här

Load More Posts