Loading...

Spotlight har en lång erfarenhet av att jobba med kunder av olika storlek, i olika branscher och med helt olika utmaningar. Tryggheten ligger i vårt arbetssätt som säkerställer att rätt budskap kommuniceras till rätt målgrupp i rätt tid och i rätt kanal. Oavsett om utmaningen är att sälja mer, att få fler medlemmar eller att förändra bilden av ditt företag eller din organisation så skapar vi kommunikation som verkligen gör skillnad för din verksamhet.

P L A N N I N G
______

Att förstå sin målgrupp är en av främsta nycklarna för att kunna göra skillnad genom kommunikation. Vilka är de? Var och hur når vi dem? Och vilka är deras drivkrafter?  Vi genomför undersökningar och analyser för att få fram insikter om våra kunders olika målgrupper. Utifrån insikterna definierar vi sedan önskad position, målbild och budskap per målgrupp.

K O N C E P T
______

När kommunikationsplattformen är på plats startar vår kreativa process. Den syftar till att få fram ett koncept som kan genomsyra all kommunikation.

K A N A L E R
______

Valet av kanaler är centralt när det kommer till att säkerställa att målgruppen nås av kommunikationskonceptet. Vi tror att effekten blir bäst när olika kanaler samverkar och därför jobbar vi helt kanaloberoende – med förtjänade, egna och köpta kanaler.

C O N T E N T
______

Rätt koncept och kanal kräver rätt content. Både när det kommer till format, men också ton och uttryck. Vi arbetar med text, bild och rörligt innehåll.

E F F E K T
______

Vi mäter på olika nivåer för att utvärdera den faktiska effekten av kommunikationen. Från räckvidd till antal konverteringar, hur varumärket har förändrats över tid och vilken effekt arbetet har haft på affärerna. Oavsett hur mätparametrarna och målen är formulerade presenterar vi resultaten i ett överskådligt format.

Vill du veta mer?

Axel Lagerbielke

VD / GRUNDARE

+46 (0) 70 884 56 56

axel.lagerbielke@spotlightpr.se

N Å G R A   A V
V Å R A   K U N D E R
______