10 tips för maximal effekt i Almedalen

Almedalsveckan i Visby närmar sig och det är hög tid att börja planera deltagandet. Här är några råd och tips som hjälper dig inför Almedalen 2019.

1. Vad är syftet?
Är syftet med att åka till Almedalen att driva opinion, bygga affärsrelationer, påverka ett enskilt politiskt beslut eller stärka ert varumärke? Ju tydligare ni kan definiera varför ni ska till Almedalen, desto större än chansen att ni blir framgångsrika.

2.Vem är din målgrupp?
Definiera vem du vill nå, gärna på individnivå. Då kan du kontakta dessa redan innan Almedalen så de kommer till ditt evenemang eller till enskilda möten.

3. Planera i god tid
Genom att vara i god tid ökar chanserna till bra idéer och en framgångsrik närvaro i Almedalen. I planeringen ingår också att urskilja vilka frågor som är på uppåtgående och vilka aktörer som är drivande i dessa frågor. Du kan då identifiera vilka andra aktörer som du kan samarbeta och vilka som är dina åsiktsmotståndare. Det möjliggör för dig att också ta fram ett program som skapar intresse för din målgrupp.

4. Boka i god tid
Almedalsveckan har varje år över 40 000 deltagare, alla med samma grundläggande behov: båt- eller flygbiljetter, boende, lokaler för eventuella evenemang och bord på restauranger. Lägg därtill plats i paneldebatter eller inbjudningar till mingel. I år har många varit sena med sina bokningar så möjligheterna att få en bra lokal och boende är större i år.

5.Håll koll på kalendariet
Med start i mars månad kan ni följa kalendariet på almedalsveckan där information om alla seminarier finns. Hitta seminarierna som är mest relevanta för er och gör en plan. Om ni planerar egna aktiviteter hjälper kalendariet er att undvika krockar med andra evenemang. I sökfunktionen på samma sida hittar du möjliga samarbetspartner och kontakter att nätverka med.

6. Nätverka smart
Om du vill nätverka på ett smart sätt; gör en lista över viktiga personer du vill nätverka med, boka in möten i förväg och sedan till att systematiskt besöka de mest intressanta seminarierna och mingel som Almedalen har att erbjuda. Se till att nätverka även i sociala kanaler, där Twitter är en extra viktig kanal under denna vecka.

7.Påverka genom egna evenemang
I Almedalen är konkurrensen hård för att göra sin röst hörd. Ett vanligt sätt är att ordna ett eller flera seminarier som finns med i det o­fficiella programmet. Se till att locka med en säljande rubrik och en fångande ingress. Satsa också på en kunnig moderator och en intressant panel. Är du dessutom kreativ i ditt sätt att nå ut till den tänkta publiken – inte minst genom riktad digital marknadsföring – är mycket vunnet.

8. Påverka på andras evenemang
Gå på andras seminarier och se till att göra ett avtryck. Genom att räcka upp handen och ställa en kort och relevant fråga – som också inkluderar ert eget budskap – kan ni profilera er och få uppmärksamhet.

9. Påverka genom kreativ kommunikation
Ett effektivt sätt att nå er målgrupp är att göra något annorlunda. I Almedalen kan en smart gatuaktivitet få betydligt mer effekt än ett välformulerat pressmeddelande. Se bara till att utgå från ert syfte och att kommunikationen är relevant. En mobil samtalssoffa eller en fiktiv bordell i Almedalen kan göra att stora delar av Almedalen pratar om er.

10. Kommunicera inte bara under Almedalsveckan
Informera och kommunicera med dina målgrupper inför, under och efter Almedalsveckan. Dina kommunikationsinsatser i Almedalen behöver vara en del i en långsiktig strategi där kommunikationen är stringent. Detta kan inte understrykas nog!
Se till att följa upp er kommunikation under hösten, vårda era nyvunna kontakter och bygg vidare på era framgångsrika insatser under er vecka i Visby.