2019: Hur blir det egentligen?

2019 kommer att blir ett väldigt spännande år för alla oss som arbetar med kommunikation. Digitaliseringen fortsätter och med den skapas mängder av nya möjligheter att kommunicera med olika målgrupper genom nya och gamla kanaler. Samtidigt tycks vi se en avmattning i konjunkturen vilket kommer att ställa än högre krav på att varje investerad krona ger önskad effekt.

Här några spaningar inför det kommande året;

  1. Always on – borta är de tider när arbetet var klart när kampanjen startade – det är nu grovarbetet börjar, det handlar om test and learn och löpande optimering.
  2. Referensmarknadsföring – när allt fler influencers tappar sin trovärdighet blir rekommendationer från vänner, kollegor och kunder ännu viktigare.
  3. Storytelling – autentiska berättelser blir ännu viktigare i tider av fake news och gråzonsmarknadsföring.
  4. Kreativitet möter data – när alla kan analysera, automatisera och optimera blir förmågan att omsätta data till kreativa lösningar avgörande.
  5. Talangjakten – i takt med att det blir allt svårare att hitta och behålla rätt talanger kommer företagen att arbeta hårdare med sitt why för att stärka sitt employer brand.
  6. Personalisering istället för personas. Med hjälp av AI och machine learning kan vi anpassa budskapet till varje enskild kund.
  7. Ekosystemet avgör. De företag som får ihop helheten, är mest agila och kan hitta nya lösningar kommer att ha ett försprång.
  8. Slut på silos. 2019 kan bli året då fokus i företagen flyttas från funktion till process – att bryta silos mellan avdelningar och istället fokusera på kunden.