Adobe och Spotlight nominerade i 100-wattaren!

100wattaren_konsument

Adobes kampanj “Exhibition Stockholm” – som Spotlight tagit fram tillsammans med Accomplice – har nominerats till en 100-wattare i kategorin ”Konsument/kampanj”. Du hittar caset här.

Lite kort om 100-wattaren: ”…Tävlingen som belönar kommunikation som fungerar, det vill säga kommunikation som gett bevisad effekt genom hög kreativitet. Kommunikationens syfte ska vara väl definierat och resultatet mätt. För att kvalificera till 100-wattaren måste den som tävlar visa att deras kommunikation har gjort skillnad. Tävlingen har arrangerats sedan 1990….” Mer om tävlingen här.

Vi ser fram emot prisutdelningen den 29 november!