Lansering av utmärkelsen Årets Initiativ

Spotlights primära uppgift med affärsdrivande kommunikation för LPT, Ledarna inom Privat Tjänstesektor, är att hjälpa föreningen att kommunicera frågor som berör och inspirerar chefer –både för att behålla befintliga medlemmar och för att attrahera nya. Som en del i det arbetet fick vi förra året möjlighet att tillsammans med LPT konceptualisera och kommunicera den nya utmärkelsen Årets Initiativ.

Förra årets pris tillägnades en organisation, chef eller arbetsgrupp som genom goda och starka initiativ främjat jobbskapande inom privat tjänstesektor – samtidigt som förändring och förbättring skapats inom temat mångfald. Utmärkelsen gick till språkappen Lingio, som underlättar för nyanlända att lära sig svenska.

Nu påbörjar Spotlight och LPT kommunikationsarbetet kring Årets Initiativ 2018. Håll ögonen öppna!