Loading...

U T M A N I N G
______

När huvudägarna till börsnoterade företagsgruppen BB Tools AB beslutar dela och särnotera bolaget, får Spotlight uppdraget att etablera nygamla holdingbolaget Bergman & Beving. ”Nygamla” därför att bolaget, som grundades redan 1906, existerade som separat organisation så sent som 2007. Uppdraget omfattade i första fasen nya varumärkes- och kommunikationsplattformar, en ny grafisk profil samt ny webb och sociala plattformar.

Utmaningen var att skapa en intressant identitet för ett anonymt holdingbolag som konkurrerar med andra liknande företag på såväl finansmarknaden som bland framtida uppköpskandidater.

S T R A T E G I   &   T A K T I K
______

Lösningen blev att klä det nya bolagets moderna strategi – med unikt fokus på varumärkesbyggnad och innovation – i en skepnad inspirerad av det gamla bolagets tradition och arv.

R E S U L T A T
______

Bergman och Beving nya varumärkes- och kommunikationsplattformar berättar om internationellt varumärkesbyggande inom bygg- och industri, där portföljbolagen får en naturlig roll. Kopplingen till det ursprungliga bolaget levandegörs genom en historisk innovationsresa som startar med grundarna Arvid Bergman och Fritz Beving. Detta understryks av logotypen och grafisk profil som knyter an till arvet. Allt presenteras med en ny webbsida, strax innan bolaget gör premiär på NASDAQ-OMX i juni 2017.

bergmanbeving.com

Vill du också skapa kommunikation som ger effekt? Kontakta oss idag
Se fler case

Vill du veta mer?

Stefan Rydén

PROJEKTANSVARIG

+46 (0) 70 789 84 63

stefan.ryden@spotlightpr.se

N Å G R A   A V
V Å R A   K U N D E R
______