Loading...

U T M A N I N G
______

Som en av Ledarnas större föreningar med över 18 000 medlemmar har LPT, Ledarna inom privat tjänstesektor, till uppgift att jobba med branschfrågor i medlemmens intresse. 2016 identifierades integrationsfrågan som högst på den agendan.

Framtidens behov av arbetskraft inom tjänstesektorn kräver att fler nyanlända kommer i arbete – och här fanns en möjlighet för LPT att ta en aktivare roll i debatten om tjänstesektorn som Sveriges jobbmotor.

De upplevda hindren var många och de flesta talade om problemen istället för möjligheterna. LPT skulle ta plats som en aktör med fokus på potentialer och lösningar – i kontrast till allt det negativa.

S T R A T E G I   &   T A K T I K
______

Till skillnad mot alla andra röster i debatten kunde LPT med trovärdighet framföra ett annat perspektiv, nämligen chefernas. Det är cheferna som de facto ska rekrytera nyanlända till den privata tjänstesektorn – inte politikerna eller myndigheterna.

Konceptet Integration i praktiken – ett jobb för chefen sattes och en strategi planerades för hur frågan skulle drivas över tid.

Initialt genomfördes en rapport om chefernas egna inställning till att rekrytera nyanlända, som presenterades på två olika seminarier i Almedalen. Frågan stöttades även med ett digitalt test som mätte organisationers kulturella mognad, diverse medieutspel samt ett par casefilmer.

Under Almedalen 2017 togs frågan vidare – nu med fokus på chefernas största utmaning, nämligen språket. Årets rapport Språket – ett (onödigt) hinder för integration presenterades i Almedalen under ett fullsatt seminarium med bland andra Petter Stordalen i panelen.

I båda fallen gjordes kommunikationsinsatser inför, under och efter Almedalen för att maximera intresse för frågan. Olika kanaler utnyttjades parallellt och förtjänat utrymme kompletterades med köpt.

R E S U L T A T
______

  • Båda seminarierna blev nominerade till utmärkelsen ”Hetast i Almedalen”. 2017 års seminarium var så fullt att ett hundratal besökare fick vända i dörren.
  • Det två casefilmerna hade 73 000 respektive 86 000 visningar på YouTube och nära 30 000 visningar på FB.
  • Dagens Industri, Göteborgs-Posten, Aftonbladet och Veckans Affärer publicerade debattinlägg i ämnet och flera andra riks- och branschmedier rapporterade om våra rapporter både 2016 och 2017.
Vill du också skapa kommunikation som ger effekt? Kontakta oss idag
Se fler case

Vill du veta mer?

Isadora Cugler

PROJEKTANSVARIG

+46 (0) 70 508 09 88

isadora.cugler@spotlightpr.se

N Å G R A   A V
V Å R A   K U N D E R
______