Loading...

U T M A N I N G
______

Intresset från media för köp och försäljningar av begagnade bilar har länge varit lågt och allt fokus har istället riktats mot nya bilar. Bilauktionssajten Kvdbil som enbart säljer begagnade bilar via auktionsförfarande hade svårt att nå ut och kännedomen om bolaget och dess tjänster var lågt.

På marknaden saknades någon aktör som hade tagit positionen som experten på den begagnade bilaffären.

S T R A T E G I   &   T A K T I K
______

Målet för kampanjen var att öka kännedomen om Kvdbil som var låg samt öka intresset för köp och försäljning av begagnade bilar.

Strategin var att ta den lediga positionen som thought leader kring köp och försäljning av begagnade bilar i media, i sociala medier och i olika branschsammanhang. För att kunna ta positionen krävdes att Kvdbil konsekvent adresserade en rad aktuella frågor om försäljning, köp och ägande av begagnade bilar, på ett oberoende sätt. För att bli ytterligare relevant och intressant identifierades att Kvdbil skulle agera konsumentrådgivare.

Utmaningen att skapa intresse kring begagnat kvarstod. Det krävdes nya insikter för att intressera framförallt media.

Lösningen bygger på datadriven kreativitet. Genom att identifiera, paketera, kommunicera och kommentera nya data kring begagnade bilar som ingen annan tidigare gjort, skulle Kvdbil etableras som aktören som kan marknaden och konsumentbeteendena bäst.

Datan identifierades, paketerades och kommunicerades på följande sätt:

Bilmarknadsrapporten
Bilmarknadsrapporten är en kvartalsrapport  med statistik över försäljningen av begagnade bilar i Sverige. Datan togs från Bilregistrets transaktionsdata via statistikleverantören Vroom och paketerades i nyhetsvinklar på riksnivå och lokalt. Vid varje aktivitet hittades nya intressanta slutsatser såsom att exporten av begagnade bilar ökat pga den svaga svenska kronan och att fler dieselbilar sälj trots klimatdebatt, dieselgate och miljözoner i storstäderna. Bilmarknadsrapporten spreds även i sociala media.

Bilprisindex
Bilprisindex utvecklades vilket är en sammanställning av prisutvecklingen på begagnatmarknaden baserat på Kvdbils egna data över auktionsförsäljningspriset för 30 000 bilaffärer i Sverige. Därmed blev Kvdbil den första aktören i Sverige som kunde leverera data över prisutvecklingen. Kraftiga prisstegringar  under 2018-2019 till följd av nya skatteregler för nya bilar var en insikt som fick sort genomslag i media.

TCO
Sammanställningar över den totala ägandekostnaden (TCO) för olika kategorier av bilar togs fram för att visa vilka begagnade bilar som var mest förmånliga att äga. TCO kalkylen utgick från alla kostnader såsom värdeminskning, försäkring, skatt och bränsle mm. TCO kalkylen utvecklades sedermera till en tjänst på Kvdbils systerföretag Bilpriser.se sajt där konsumenter själva kunde räkna ut ägandekostnaden för olika bilar.

Undersökningar
Sifo-undersökningar kring aktuella och relevanta frågor togs fram löpande. Vissa frågor ställdes återkommande för att se skillnader i attityder över tid. De handlade om vilka kontroller köpare inte gör när de köper begagnade bilar till vilka bilmodeller som ägare är mest nöjda med och attityder till elbilar. Undersökningarna har fått stor spridning i media. Bara under 2018 fick undersökningarna genomslag sju gånger via TT.

Vid sidan av det datadrivna arbetet identifierades olika nyhetsvinklar där Kvdbil kunde agera konsumentvägledare.

I Kvdbils sociala medier, kundkommunikation och på den egna webbsidan kommunicerades de olika nyheterna som en del av strategin.

R E S U L T A T
______

Insatsen har varit en succé. De olika paketeringarna av datan fick snabbt stort genomslag och med tiden adderades fler pakteringar.

Redan första året 2014 ökade synligheten i media från 288 till 522 artiklar. 2017 var Kvdbil uppe i 900 artiklar som ökade till närmare 1200 2018. Räckvidden i media uppmättes till 47 000 000 2017 och 69 000 000 2018 (Retriever).

Mellan 2013 till 2018 ökade antalet artiklar i media om att köpa begagnade bilar med 300 procent från totalt 231 till 927 (Retriever). Kvdbils kännedom ökade under samma period från 4 % till 20%.

Vill du också skapa kommunikation som ger effekt? Kontakta oss idag
Se fler case

Vill du veta mer?

Axel Lagerbielke

PROJEKTANSVARIG

+46 (0) 70 884 56 56

axel.lagerbielke@spotlightpr.se

N Å G R A   A V
V Å R A   K U N D E R
______