Loading...

U T M A N I N G
______

Att köpa och sälja begagnade bilar förknippas ofta med obehag, osäkerhet och bristande transparens.

Bilauktionssiten Kvdbil står för ett nytt transparant alternativ till den traditionella begagnade bilaffären mellan privatpersoner och den via bilhandeln.

 

Med utgångspunkt i insikter om upplevda problem och attityder kring köp och försäljning av begagnade bilar har Kvdbil i sin kommunikation tagit en konsumentvägledande position och bidragit till ökad kunskap och transparens för tryggare bilaffärer.

Insatsen har varit en succé. Genom framtagna undersökningar om svenskarnas syn på diverse frågeställningar, användande av statistik och andra utspel uppgick antalet omnämnanden i svenska medier till 900 artiklar år 2017. Det har bidrog till att kännedomen och preferensen till Kvdbils varumärke ökat kraftigt på kort tid.

S T R A T E G I   &   T A K T I K
______

Kvdbil står för ett nytt, tryggt och transparant alternativ till den traditionella bilaffären av begagnade bilar mellan privatpersoner å ena sidan, som ofta förknippas med osäkerhet, och å andra sidan bilhandeln som upplevs av många som ekonomisk ofördelaktig. Genomgående för båda är att det kräver stor kunskap hos konsumenten.

Kvdbil identifierade en möjlig position på marknaden som en ledande konsumentrådgivare kring begagnade bilar i media, i sociala medier och i olika branschsammanhang.

Utifrån insamlade insikter och valet av marknadsposition har Kvdbil konsekvent adresserat en rad frågor om försäljning, köp och ägande av begagnade bilar. Frågeställningar och rekommendationer har hela tiden syftat till att hjälpa konsumenten i djungeln kring begagnade bilar. I rollen som trovärdig konsumentrådgivare har både Kvdbil både tagit upp positiva och negativa vinklar.

Kvdbil har fått stort och växande genomslag i media, där företaget tillsammans med systervarumärket Kvd Bilpriser intagit rollen som en ledande konsumentrådgivare kring begagnade bilar i media, i sociala medier och i olika branschsammanhang.

R E S U L T A T
______

Sedan 2015 har kvdbil mer än fördubblat share-of-voice i förtjänade media (från 12% till 31%) och samtidigt ökat antalet omnämnanden i media med 100% till totalt 900 artiklar 2017. Räckvidden i media uppmättes till 47 000 000 under året. Samtidigt har genomsnittlig spontankännedom för Kvdbil ökat med 50 procent under 201517 (från ca 20% till 30%), men framförallt har preferensen att köpa eller sälja sin bil genom Kvdbil fördubblats (från 6% till 13%).

Vill du också skapa kommunikation som ger effekt? Kontakta oss idag
Se fler case

Vill du veta mer?

Axel Lagerbielke

PROJEKTANSVARIG

+46 (0) 70 884 56 56

axel.lagerbielke@spotlightpr.se

N Å G R A   A V
V Å R A   K U N D E R
______