Loading...

Forex Bank lyckades genom att skapa och profilera Sveriges första reseekonom hitta en position där man förenade sitt arv inom valutaväxling med sina nya banktjänster.

U T M A N I N G
______

Forex Bank har alltid haft en relation med resenärer genom valutaväxlingen, men saknat en profil på den mogna bankmarknaden. Den önskade positionen som sattes var att bli experten inom reseekonomi. Men det saknades en trovärdig talesperson som kunde förkroppsliga visionen. Forex Bank behövde en reseekonom.

S T R A T E G I   &   T A K T I K
______

Forex Bank skiljer sig från konkurrenterna genom att man under alla år haft en tydlig koppling till resande. Vi fastslog därför att kopplingen till resandet skulle vara en grundbult i kommunikationen. Tillsammans med Forex Bank arbetade vi fram en ny strategi: ”Vi vill hjälpa svenska resenärer att få en bättre reseekonomi så att de kan resa oftare och smartare”.

Många pratar resor och många pratar ekonomi men ingen hade tagit positionen som experten på reseekonomi. Utmaningen var att skapa en trovärdig talesperson av någon som aldrig figurerat i media. Med en lanseringskampanj, en egen webb – reseekonomen.se – och ekonomiska restips grundade i aktualiteter blev Mattias Varén på kort tid en etablerad och efterfrågad talesperson.

R E S U L T A T
______

Genom att ta en tydlig position och integrera publicitet, sociala medier och egna kanaler fick vi ett väldigt starkt genomslag. På kort tid blev Mattias Varén etablerad som Sveriges främste expert inom reseekonomi.

Forex Bank lyckades genom kampanjen tiodubbla sin synlighet i media, ta ett starkt ägarskap kring reseekonomi och öka kännedomen för sin bankverksamhet.

Vill du också skapa kommunikation som ger effekt? Kontakta oss idag
Se fler case

Vill du veta mer?

Johan Wetterqvist

PROJEKTANSVARIG

+46 (0) 70 716 67 60

johan.wetterqvist@spotlightpr.se

N Å G R A   A V
V Å R A   K U N D E R
______