Loading...

Hur står du ut i Almedalen med hjälp en rullande orange möbel, med en högst begränsad budget och med en önskan att uppmärksamma hur viktigt språket är för attityder och strukturer i arbetslivet? Genom att skapa en mobil mötesplats som förkroppsligar det öppna, goda och konstruktiva samtalet fick kampanjen Stoppa Machokulturen ministrar, generalsekreterare, företagsledare, eldsjälar och gräsrötter att sätta sig och föra sina samtal där under Almedalen 2016.

U T M A N I N G
______

Almedalen blir alltmer av ett oöverskådligt spektakel. År 2016 genomfördes runt 4 000 evenemang av nästan 2 000 organisationer.

Byggcheferna och Byggnads driver gemensamt kampanjen Stoppa Machokulturen. Kampanjen syftar till att utmana och förändra den rådande machokulturen inom byggbranschen. Tidigare har kampanjen utmanat ”branschen” och ”byggföretagen”– nu var det dags att utmana oss själva och individen.

S T R A T E G I   &   T A K T I K
______

Kampanjen ville uppmärksamma hur viktig jargong och språk är för att upprätthålla strukturer på arbetsmarknaden och samhället i stort. Med utgångspunkt från samtalsterapi, arbetade vi därför fram ett koncept där Almedalsbesökare kunde prata om sina hjärtefrågor i en bekväm möbel – men där samtalen skulle ske på ett ärligt och konstruktivt sätt.

Utifrån insikten att vi människor ofta gömmer oss bakom ord som ”man” och ”folk” och ”andra”, tog vi fram ett antal språkregler, som just förbjöd användandet av dessa ord. Därefter tog kampanjen fram en strategi för att nå fram till viktiga beslutsfattare och eldsjälar som vi ville få som besökare till soffan. Kontakt initierades, främst via sociala kanaler, där soffan själv förde dialog med dessa målgrupper.

Soffan fick hjul – för att kunna röra sig fritt på Visbys gator och torg. Tanken var att den kunde ta sig till samtalet snarare än motsatsen. Bokningar gjordes via en smart nättjänst, där företag och organisationer kunde boka tid för sina viktiga samtal. Soffan utrustades även med ett GPS-chip så att den hela tiden kunde lokaliseras på en karta på kampanjens hemsida (stoppamachokulturen.nu), samt i flera sociala medier. För självklart var soffan aktiv på Twitter, Facebook och Instagram för att löpande hålla en personlig dialog med de andra i Almedalen.

Vi utrustade också soffan med ett par speciella mentometerknappar på respektive armstöd. Dessa knappar kunde besökarna trycka på om samtalspartnern råkade använda sig av ett ”förbjudet” ord eller om han/hon/hen inte lyssnade eller följde språkreglerna. Detta för att göra soffan extra spännande för potentiella gäster och skapa en positiv och lekfull atmosfär mitt i allvaret.

R E S U L T A T
______

Samtalssoffan syntes och hördes. Generaldirektörer, ministrar, börsbolagschefer, opinionsbildare och gräsrötter samtalade med soffan i sociala medier samt delade där med sig av sina viktiga samtal i soffan.

Även TV, radio och flertalet tidningar uppmärksammade soffan och kampanjen Stoppa Machokulturen och dess frågeställning att språket är en viktig del för att ändra på attityder och strukturer.

Samtalssoffan blev dessutom en av fem finalister i tävlingen ”Hetast i Almedalen”. Och månader efter Almedalen fortsätter vi få intervjuförfrågningar från media och förfrågningar från organisationer som vill använda sig av Samtalssoffan på evenemang framöver.

Vill du också skapa kommunikation som ger effekt? Kontakta oss idag
Se fler case

Vill du veta mer?

Dani Backteg

PROJEKTANSVARIG

+46 (0) 70 730 09 21

dani.backteg@spotlightpr.se

N Å G R A   A V
V Å R A   K U N D E R
______