Loading...

I dag är det självklart att sträva efter kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter. Och att kompetensen inte sitter i skägget. Byggbranschen har dessvärre inte hängt med i den utvecklingen. För att motverka den machokultur som hindrar en modern bransch och riskerar Sveriges tillväxt, gjorde våra uppdragsgivare Byggcheferna och Byggnads gemensam sak.

Ämnet blev en riksnyhet som skapade diskussioner både inom och utanför byggbranschen.

Kampanjen har resulterat i över 200 reportage och artiklar, över 10 minuter i TV samt 10-talet radioinslag som alla lyft kampanjens problemformulering.

U T M A N I N G
______

Byggcheferna vill skapa en mer modern, inkluderande arbetskultur och råda bot på den sneda könsfördelningen. Tillsammans med fackföreningen Byggnads bestämde de sig för att allvar uppmärksamma problemen och få igång en diskussion om jämställdhet i branschen bland kaffeautomater och byggbodar.

S T R A T E G I   &   T A K T I K
______

En kartläggning gjordes som visade att det inom branschen finns en förlegad syn på manligt och kvinnligt som stänger ute och skrämmer bort kompetenta människor. Detta riskerar branschens rykte och framtid. Kartläggningen visade att den viktigaste orsaken till att dessa människor skrämts bort var den machokultur som genomsyrar branschen. En kultur som vuxit sig fast över tid. Genom att blanda provocerande budskap, statistik och talande historier från verkligheten lyftes frågan upp i allehanda sammanhang.

Vi lyfte fram sanna fördomar från branschen och påvisa hur illa ställt det är – för att skapa en debatt om vad som är rätt och fel. En attitydskapande kampanj där reklam och PR samverkade. Reklam gick ut utomhus, i sociala kanaler, samt annonser i kvälls- och morgonpress.

Samma dag som kampanjen startade publicerades debattartiklar (SvD), intervjuer i TV och radio (TV4, Ekot, P1 Morgon, P4) samt en rapport i ämnet som kommunicerades i dagspress via TT. Regionala talespersoner skapade publicitet i lokalmedia över hela Sverige.

R E S U L T A T
______

Kampanjen har sedan starten varit en stor succé och fått stor uppmärksamhet.

Ämnet blev omedelbart en riksnyhet och har sedan dess skapat diskussioner både inom och utanför byggbranschen. Kampanjen har dessutom engagerat beslutsfattare, allmänhet och människor i branschen genom ett konsekvent arbete i sociala kanaler.

  • Kampanjen har synts i över 200 artiklar och reportage
  • Kampanjen har synts i över 15 minuter i rikstäckande TV och i otaliga radioinslag
  • Kampanjen har nått cirka en halv miljon svenskar via Byggchefernas och Byggnads Facebooksidor
  • Kampanjen nådde via Byggnads och Byggchefernas Twitter cirka 120 000 svenskar
  • Skapat starkt gensvar hos arbetsgivare inom branschen som vill engagera sig i frågan
  • Förfrågningar från andra branschförbund om att ta del av det påbörjade arbetet
  • Högre resultatmål satta för utbildningar som sker inom byggbranschen
  • Kontakter från forskare som vill gräva djupare i ämnet
Vill du också skapa kommunikation som ger effekt? Kontakta oss idag
Se fler case

Vill du veta mer?

Dani Backteg

PROJEKTANSVARIG

+46 (0) 70 730 09 21

dani.backteg@spotlightpr.se

N Å G R A   A V
V Å R A   K U N D E R
______