Loading...

Genom att sätta besökaren i centrum och höja upplevelsenivån på plats lyckades Tele2 med konststycket att skapa världens bästa arena – Tele2 Arena – på bara ett år. En rad smarta aktiviteter, tjänster och lösningar bidrog till att stärka relationen med befintliga kunder och intressenter, förbättra anseendet hos icke-kunder och bygga intern stolthet hos de som jobbar på Tele2.

U T M A N I N G
______

Utmaningarna med sponsorskapet var flera, exempelvis hade ingen arena i världen ännu ett wifi-nät eller kapacitet i 4G-nätet som kunde möta dagens digitala behov. Kommunikationen skulle behöva fungera för cirka 40 000 besökare samtidigt. Att lyckas blev kritiskt för aktiveringen av Tele2s sponsorskap och tillsammans med SGA investerades därför i en infrastruktur för fritt wifi och ett kraftigt förstärkt mobilnät.

Andra utmaningar var hur man får besökaren att börja använda arenans utvecklade nät. Och hur kommunicerar man på ett relevant sätt som inte uppfattas som störande moment för besökaren?

S T R A T E G I   &   T A K T I K
______

Strategin och riktlinjerna var:

  • Tele2 skulle tillföra ett relevant värde till arenaupplevelsen
  • Tele2 skulle ha en subtil närvaro och inte tapetsera logotypen överallt
  • Tele2 Arena skulle vara en arena för alla, men som Tele2-kund skulle du känna dig extra uppskattad
  • Tele2 skulle utnyttja kraften hos fansen i valet av aktivering och kommunikation på arenan
  • Tele2 skulle göra sina anställda stolta över arenan och ge dem den bästa plattformen för att möta sina kunder

En lång rad aktiviteter genomfördes under året. Här följer ett axplock.

Citat-arenan
Genom att klä arenan med utvalda citat från sportförebilder, musiker och förebilder inom samhälle och näringsliv skulle besökarna få en känsla för arenan och Tele2. Citaten följde en röd tråd där samtliga kopplades samman till Tele2 värderingar såsom glimten i ögat, utmanare och framåtanda. Citaten fördelades därefter ut strategiskt på olika delar av arenan.

Digital utställning på Fotografiska
I samarbete med Fotografiska uppmanades publiken att dela med sig av sina bilder från evenemangen på arenan på #tele2arena och #tele2tolv. Drygt 33 000 bilder taggades under perioder, varav 100 valdes ut av Fotografiskas grundare. Bilderna blev en unik, digital utställning på Fotografiska.

Big Brain
Ett system för informationsflöden som distribueras till 100 arenaskärmar togs fram. Åskådarna får där möjlighet att följa livestatistik under matchen, arenaljud genom utplacerade sensorer, sociala flöden där besökare kan kommunicera med och dela upplevelserna med varandra på 18 skärmväggar. En omröstningsfunktion finns också, där publiken får möjlighet att engagera och påverka evenemanget. Publiken kan rösta på ”Publikens spelare”, önskelåt under en konsert och se det kollektiva liveresultatet i appen samt på storskärmarna.

Human Logo
Ett syfte med Tele2 Arena vara att bygga en intern stolthet. Därför skapades en ”human logo” av 1 450 Tele2-anställda. Löpande används biljetter och Tele2s loger för att stärka ambassadörskap internt.

Order up
För att ytterligare förbättra arenaupplevelsen skapades appen Order Up som låter besökarna beställa mat och dryck från arenans kiosker från sin stol. Betalningen sker i appen och ordern kan sedan snabbt och utan jobbiga köer hämtas upp.

R E S U L T A T
______

  • Extremt hög besökarnöjdhet på arenan (73 %)
  • Tele2 Arena prisades 2015 som ”Världens bästa arena” av The Stadium Business Awards
  • 2015 vann Tele2 första pris i Gyllene Hjulet för ”Årets sponsorskap”
  • Över 100 artiklar har skrivits om själva Tele2 Arena – lägg till de tusentals gånger Tele2 Arena nämns i samband med att det skrivs om arrangemangen
Se fler case

Vill du veta mer?

Olle Dahlqvist

PROJEKTANSVARIG

+46 (0) 70 458 94 63

olle.dahlqvist@spotlightpr.se

N Å G R A   A V
V Å R A   K U N D E R
______