Loading...

Under hösten 2014 sprider sig ebola lavinartat från Guinea till Sierra Leone, Liberia, Nigeria och Senegal. Utbrottet av den smittsamma virussjukdomen är det största och mest komplicerade sedan ebolaviruset upptäcktes 1976. Men nästan ingen gör något. Medan västvärlden ser på är Läkare Utan Gränser en av få hjälporganisationer på plats.

Nu bestämmer sig Johanniterhjälpen – en välkänd organisation globalt men näst intill okända nationellt med noll anställda – för att hjälpa Läkare Utan Gränser genom att samla in pengar. På 8 dagar skapas en integrerad kampanj för att samla in pengar till Läkare Utan Gränsers insatser mot ebola. Genom att agera snabbt, nå rätt påverkare och göra insamlingen social och engagerande överträffar Utmana Ebola alla insamlingsmål. Kampanjen är i dag det mest framgångsrika initiativet inom privat insamling i svenska Läkare Utan Gränsers historia.

U T M A N I N G
______

Under hösten 2014 sprider sig ebola lavinartat från Guinea till Sierra Leone, Liberia, Nigeria och Senegal. Utbrottet av den smittsamma virussjukdomen är det största och mest komplicerade sedan ebolaviruset upptäcktes 1976. Men nästan ingen gör något. Medan västvärlden ser på är Läkare Utan Gränser en av få hjälporganisation på plats.

De behöver pengar och det snabbt. Johanniterhjälpen bestämmer sig för att göra vad de kan för att hjälpa till. Johanniterhjälpen är en välkänd organisation globalt men näst intill okända i Sverige med noll anställda och frågan var hur de på ett effektivt och trovärdigt sätt skulle kunna hjälpa till.

S T R A T E G I   &   T A K T I K
______

Arbetet präglades av tre vägledande insikter som fick ligga till grund för både strategi och plan; att agera snabbt, nå rätt påverkare samt att göra insamlingen social och engagerande.

 • Agera snabbt
  Mediebevakning av ebolautbrottet var enorm under kampanjperioden, för att skapa effekt krävdes snabba åtgärder medan ämnet var intressant för allmänheten. Från att idén föddes till att kampanjen var igång tog det 8 dagar.
 • Rätt typ av påverkare
  Istället för att gå brett mot allmänheten, beslöt vi oss för att sikta in oss smalt på människor som vi vet kan påverka på riktigt. Företag sitter generellt på mer pengar än privatpersoner och därför togs en kampanj fram som vände sig främst till dem.
 • Socialt och engagerande
  Det finns inga osjälviska goda gärningar. Att göra givandet socialt och transparent ökar engagemanget hos målgrupperna. Därför utformades en kampanj som belönar varje donation med en plats på en topplista, där företagen kan visa upp sina namn tillsammans med vilken summa de valt att skänka.Kampanjen gavs namnet Utmana ebola, ett kampanjnamn som är en uppmaning och en summering av kampanjens budskap i ett.

På bara åtta dagar togs koncept, logotyp, design, webbplats och donationsmekanism fram för kampanjen Utmana Ebola. Ett koncept med fokus på att så tidseffektivt som möjligt få effekt. All kommunikation riktades initialt mot svenska företag. Företagen blev uppmanade att skänka pengar via kampanjens hemsida, samtidigt som de fick se sina namn publicerade på sidan.

Strategiskt PR-arbete i kombination med en stark närvaro i sociala medier och samverkan med påverkare och näringslivsprofiler gav en flygande start. Mailutskick, annonser i print- och digitalt (plats uppläts utan kostnad) gav fortsatt momentum. Kända personer som Jonas Gardell, Babben Larsson och Sven Hagströmer engagerades tidigt i kampanjen. Snart adderades kategorin ”privat” till kampanjen, då kampanjens genomslag fick många privatpersoner att vilja bidra.

R E S U L T A T
______

 • 6 717 323 SEK insamlade medel
 • 400 givare
 • 17 451 unika besökare på webbplatsen
 • 100 artiklar i media
 • 314 Twitterföljare
 • 791 tweets
 • 881 gillamarkeringar på Facebook

När donationerna nådde 6 miljoner kr var Läkare Utan Gränser fullt finansierade och kunde inte ta emot mer pengar. Detta var den största privata insamlingen i deras historia. Kampanjens nya förmånstagare blev Röda Korset. Efter att ytterligare 700.000 kr samlats in till Röda Korset, meddelade även de att de var fullt finansierade och inte kunde ta emot mer pengar.

Vill du också skapa kommunikation som ger effekt? Kontakta oss idag
Se fler case

Vill du veta mer?

Isadora Cugler

PROJEKTANSVARIG

+46 (0) 70 508 09 88

isadora.cugler@spotlightpr.se

N Å G R A   A V
V Å R A   K U N D E R
______