Loading...

Hur kan man som försäkringsbolag aktualisera en samhällsfråga och ta en position utan att budskapet uppfattas som alltför kommersiellt? Och hur skapa en PR-motor med små medel som håller frågan aktuell på lång sikt?

U T M A N I N G
______

Hundratusentals svenskar drabbas varje år av vardagsbrott som misshandel, skadegörelse, bostadsinbrott, trafikbrott eller stöld. If behövde en legitimitet att sätta press på polisen att börja prioritera dessa – för dem – kostsamma ärenden.

S T R A T E G I   &   T A K T I K
______

Genom att definiera, urskilja och belysa ”vardagsbrott” ur den allmänna brottsstatistiken (BRÅ) tog If ett samlat grepp om frågan. Utifrån en separat informationssajt (som idag ligger under Ifs egna hemsida) initierades debatter och medieutspel.

Förutom statistik över anmälda och uppklarade vardagsbrott på riks och lokal nivå innehöll informationssajten månadskrönikor av externa experter, automatisk nyhetsbevakning, länkar till relevanta företag och organisationer samt pressmeddelanden, debattartiklar och undersökningar med If som avsändare.

R E S U L T A T
______

Genom att tillvarata, paketera om och kommunicera befintligt material lyckades If med små medel göra stor skillnad på kort tid. Kampanjens första sex månader resulterade i ett tydligt ägarskap av frågan – flera hundra artiklar publicerades, If dominerade vid Google-sökning, deras seminarium blev nominerat till ett av Almedalens bästa och polisen tog flera nya initiativ för att öka antalet uppklarade vardagsbrott.

Vill du också skapa kommunikation som ger effekt? Kontakta oss idag
Se fler case

Vill du veta mer?

Isadora Cugler

PROJEKTANSVARIG

+46 (0) 70 508 09 88

isadora.cugler@spotlightpr.se

N Å G R A   A V
V Å R A   K U N D E R
______