Den nya marknadsföringen

På vårt frukostseminarium diskuterade vi kring framgångsfaktorer och fallgropar för marknadsföringen med anledning av alla nya tekniktrender och förändringar i medielandskapet.  Här sammanfattar vi några av de viktigaste slutsatserna:

Marknadschefen får en allt bredare roll
Flera oberoende undersökningar visar att marknadschefen kommer att få en allt viktigare roll i många företag framöver. En majoritet tror att marknadschefen kommer att få ett huvudansvar för kundresan framöver.

Nya kompetenskrav på marknadsavdelningen
Det ställs nya krav på dagens marknadsförare och många marknadschefer anser att det råder en kompetensbrist.  Det saknas framförallt en djupare affärsförståelse och kunskap inom dataanalys.

Svårt med ny teknik
Marknadscheferna upplever att det är svårt både att upphandla olika system och att förstå att använda dem på rätt sätt.

Integrera mera
Det är en stor utmaning att få sälj, marknad och kundservice att arbeta integrerat – särskilt i stora företag. För att lyckas krävs att företag tar ett samlat grepp och organiserar sig på ett annat sätt där man bryter silos. Internpolitik bromsar denna förändring på många håll.

Från kampanj till process
Istället för att utgå från en marknadsplan med kampanjperioder är den nya marknadsföringen en löpande process där det gäller att bygga upp ett fungerande ekosystem och att hela tiden testa, utvärdera och anpassa.