Företagen missar de långsiktiga effekterna av sin marknadsföring

Spotlight, Dper och Proof Analytics har anordnat ett seminarium på temat ”Marknadsföringens affärsvärde”.

Några av alla frågor som diskuterades var hur man kan mäta marknadsföringens affärsvärde över tid, vilken marknadsföring som ger bäst effekt och hur man bör prioritera mellan varumärkesbyggande och säljdrivande aktiviteter?

Proof Analytics har med hjälp av dataanalys utvärderat marknadsföringen hos ett 30-tal globala företag och kommit fram till följande tio insikter:

1. Lägg mindre pengar på sälj och mer på marknadsföring. Många företag borde flytta resurser från sälj till marknadsföring för att skapa ett starkare varumärke som i sin tur ger bättre affärseffekt över tid.

2. Spendera pengarna på rätt kanaler. Ofta sprider företag marknadsföringen i för många kanaler – istället bör man skala bort och lägga mer pengar på de kanaler som ger bäst effekt.

3. Kunder är bättre än leads. Det läggs ofta för mycket resurser på leadsgenerering. Det är mer kostnadseffektivt att öka konverteringen än att jaga nya leads.

4. Investera mer i PR. En alltför liten del av marknadsbudgeten läggs på PR i relation till annan marknadsföring. Företag som lägger mer pengar på PR har visat sig vara mer lönsamma.

5. PR har störst effekt nära köpbeslutet. De flesta arbetar med PR för att öka kännedomen men analysen visar att PR ger allra störst värde som ”förtroendeskapare” när en kund är redo att ta ett affärsbeslut.

6. Det spenderas för mycket pengar på sociala medier. Analysen visar att många företag inte får utväxling på sina investeringar i sociala medier. Det beror ofta på att man arbetar på fel sätt, snarare än att det är fel att lägga pengar på marknadsföring i SoMe.

7. Det finns en gräns då SEO slutar fungera. Effekten mattas av efter hand och det gäller därför för företagen att börja arbeta smart med SEO och att komplettera med andra kanaler.

8. För många events. Sannolikheten är att man inte mäktar med att dra full nytta av sina events om de blir för många. Det medför att företagen inte hinner arbeta systematiskt både innan, under och efter eventet.

9. För smala målgrupper. Alltför många företag har avgränsat målgruppstänket alltför hårt. Kortsiktigt kan det ge bra ROI (Return of investment), men flera oberoende studier visar att man måste arbeta brett för att kunna driva tillväxt över tid.

10. Magkänslan räcker inte längre. Många företag analyserar de kortsiktiga, mätbara effekterna av sina insatser men få ser till de långsiktiga effekterna av sin marknadsföring och de får därför en skev verklighetsbild.

Vill du veta mer? Kontakta oss