Kommunikationseffekt för alla

I en tid när marknadsförare och kommunikatörer lever med ständigt växande krav på mätbara resultat och dokumenterad avkastning är det många som ser sig om efter handfasta råd och insikter. Det råder iofs ingen stor brist på litteratur och gurus så utmaningen är snanare att skilja agnarna från vetet. Nu har Sveriges Kommunikationsbyråer gjort en föredömlig insats när man häromveckan presenterade en samling tankar om effektiv kommunikation under namnet ”Effektprinciperna”. Den här texten är baserad på en artikel i Resumé där Spotlight presenterade sitt perspektiv i ämnet.

I ”Effektprinciperna” går författarna på ett tydligt och överskådligt sätt igenom huvudinsikterna i senare års forskning på området och gör dessa relativt nya rön tillgängliga för en bredare publik, bortom ”the usual suspects” av strateger, planners och kreativa visionärer.

Checklista för kommunikationseffekt
Principerna sammanfattas bl a i en checklista:

 1. Definiera kommunikationens nytta
 2. Rita upp en effektkedja
 3. Definiera nuläget och sätt prioriterade mål
 4. Utgå alltid från både kortsiktiga och långsiktiga effekter
 5. Förankra kommunikationens roll i organisationen
 6. Anpassa effektmåtten till insatsen
 7. Bedöm effekten utifrån förutsättningarna
 8. Mät rätt och mät ofta

Bra och nyttig läsning för alla marknadsförare och kommunikatörer. Vår förhoppning är att detta bara är det första av flera steg att sprida kunskap om hur effektfull kommunikation skapas och dess värde.

Nästa steg för mer effekt i marknadsföringen
Vi ser särskilt att det behövs fördjupning och tillämpningar på några områden där Spotlight har lång erarenhet att jobba med affärsdrivande kommunikation. Vi tänker exempelvis på:

 • Mindre och mellanstora företag, med små marknadsfunktioner som har få möjligheter, resurser och mandat att jobba med effektfrågor. Vilka lösningar finns för den som jobbar är relativt ensam i sin marknadsförare roll eller med små budgets? Hur bygger man mandat internt?
 • När uppdragsgivaren inte kommer från ett kommunikations- eller marknadsperspektiv, utan exempelvis en försäljningsorganisation, eller om det finns en stark ”silokultur” mellan organisationsdelar. Hur ”översätter” man marknadsspråket till sälj- eller finansspråk? Bästa tricken att forcera silos?
 • B2B-kommunikation. Några centrala insikter är hämtade från exempelvis Binet&Field och utgår från studier av konsumentmarknaden, vilket kan upplevas svåra att tillämpa inom B2B kommunikation.Vem tar stafettpinnen vidare och går på djupet i B2B-kommunikationen?
 • I sin nuvarande form har principerna ett starkt fokus på köpta kanaler och ”reklam”, vilket gör det svårt att föra en mer kanaloberoende diskussion.


Forska om förtjänad kommunikation
Vi hoppas att branschens PR- och kommunikationsaktörer kan bli inspirerade till effektanalyser inom förtjänade, egna och delade kanaler i Sharp och Binet & Fields anda, och därmed jämna till spelplanen.

En avgörande framgångsfaktor är princip #5, dvs värdet av att proaktivt lyssna av, förankra och föra en löpande dialog med intressenter i organisationen utanför den närmaste kretsen. Först då kan vi nå en förståelse och en samsyn som för branschen framåt. Vi ser fram emot en fortsatt diskussion. Effektmätning handlar  om branschens ”raison d´être”.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa effekt? Kontakta oss så berättar vi mer!