Så blir du thought leader idag

Många företag har som strategi att bli thought leader, det vill säga bygga en expertposition inom sin bransch genom att skapa och kommunicera kunskapsrelaterat innehåll. Utmaningarna är stora eftersom det aldrig tidigare skapats så mycket kunskapsrelaterat innehåll som idag. Det gör att konkurrensen om målgruppens intresse är större än någonsin. Hur ska man då agera för att sticka ut och faktiskt bli thought leader?

Ett vanligt misstag är att bli för avsändarorienterad och därmed inte relevant för målgrupperna. Ett annat är att vara för bred i sitt anslag så att man tillslut brister i trovärdighet. Ett tredje är att inte vara uthållig och bara göra enstaka utspel som inte leder någon vart, eller att kommunikationskanalerna inte samverkar. Det hänger ofta ihop med att det saknas en genomtänkt och långsiktig strategi som är förankrad i högsta ledningen.

Strategin bör utgå från affären och företagets varumärkesplattform. Den föregås av en gedigen analys av konkurrenter, omvärldstrender, befintliga fakta och kunskap. Därefter sätts mål, målgrupper, budskap med definierade frågor att äga, talespersoner samt hur kommunikationskanalerna ska integreras.

För att bli framgångsrik som thought leader krävs också att organisationen och talespersonerna vågar föra fram åsikter eller nya perspektiv på händelser och trender, men också att de har förmågan att agera snabbt på omvärldshändelser. För att inte tappa trovärdighet måste alla utspel vara väl underbyggda med fakta och kunskap. Det får gärna vara nya fakta som tidigare inte varit kända, som ni till exempel själva tar fram i egna rapporter.

För att bygga expertpositionen är förtjänad media och de sociala kanalerna viktigast och därför bör de prioriteras. Utnyttja även möjligheten att sprida kunskap och innehåll genom medarbetare, nyhetsbrev, samarbetspartner, seminarier och via ambassadörer som verkligen tror på ert budskap. Även annonsering kan fungera, men låt inte köpt innehåll styra kommunikationen.

Den egna webbplatsen bör vara navet för allt innehåll som skapas, för hit kommer de som vill ta reda på mer om vad ni missionerar om. För att vara sökbar ska innehållet vara lättillgängligt och sökordsoptimeras. Med hjälp av marketing automation och löpande digital analys optimeras distributionen av innehållet för bästa effekt. Sist men inte minst bör parametrar sättas upp för hur effekten av insatserna ska mätas i form av både aktivitetsmål och effekter på affären.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag eller organisation att bli en thought leader, hör av dig!