Resultat för Kvdbil

kvdbil_cover

Sedan 2015 har kvdbil mer än fördubblat ”share-of-voice” i förtjänade media (från 12% till 31%) och samtidigt ökat antalet omnämnanden i media med 100% till totalt 900 artiklar 2017. Räckvidden i media uppmättes till 47 000 000 under året. Samtidigt har genomsnittlig spontankännedom för Kvdbil ökat med 50 procent under 2015–17 (från ca 20% till 30%), men framförallt har preferensen att köpa eller sälja sin bil genom Kvdbil fördubblats (från 6% till 13%).

Läs hela caset här