Den nya marknadsföringen

Den nya marknadsföringen

På vårt frukostseminarium diskuterade vi kring framgångsfaktorer och fallgropar för marknadsföringen med anledning av alla nya tekniktrender och förändringar i medielandskapet.  Här sammanfattar vi några av de viktigaste slutsatserna:

Marknadschefen får en allt bredare roll
Flera oberoende undersökningar visar att marknadschefen kommer att få en allt viktigare roll i många företag framöver. En majoritet tror att marknadschefen kommer att få ett huvudansvar för kundresan framöver.

Nya kompetenskrav på marknadsavdelningen
Det ställs nya krav på dagens marknadsförare och många marknadschefer anser att det råder en kompetensbrist.  Det saknas framförallt en djupare affärsförståelse och kunskap inom dataanalys.

Svårt med ny teknik
Marknadscheferna upplever att det är svårt både att upphandla olika system och att förstå att använda dem på rätt sätt.

Integrera mera
Det är en stor utmaning att få sälj, marknad och kundservice att arbeta integrerat – särskilt i stora företag. För att lyckas krävs att företag tar ett samlat grepp och organiserar sig på ett annat sätt där man bryter silos. Internpolitik bromsar denna förändring på många håll.

Från kampanj till process
Istället för att utgå från en marknadsplan med kampanjperioder är den nya marknadsföringen en löpande process där det gäller att bygga upp ett fungerande ekosystem och att hela tiden testa, utvärdera och anpassa.

 

Almedalen – hur lyckas du maximera din närvaro?

Almedalen – hur lyckas du maximera din närvaro?


Nästa år är det valår och Almedalsveckan väntas slå nya rekord både när det gäller antalet besökare och evenemang. Samtidigt är det många som ifrågasätter veckans relevans. Spotlight PR bjöd in till ett frukostseminarium för att diskutera olika strategier för att kunna maximera nyttan av att närvara under Almedalen 2018.

På plats fanns Kenneth Hultgren, kommunikationschef Sverige, Nordic Choice Hotels, Brit Stakston, författare, mediestrateg och digital opinionsbildare samt Dani Backteg, rådgivare på Spotlight PR.

Under seminariet tog man upp vilka ämnen som tros bli aktuella och vad man ska tänka på när man planerar inför Almedalensveckan. Hur lägger man upp strategierna inför veckan? Vågar man vara öppen för nya frågor strax innan Almedalsveckan? Ska man ha ett event eller är det bättra att vara med på någon annans event? Till sist gav deltagarna även sina bästa tips för den som vill vara med.


Hur ska man planera inför Almedalen?


Bästa tipsen för att lyckas

Load More Posts