Thought leadership som driver sälj

Det blir allt svårare att differentiera sig, konkurrensen är stenhård i de flesta branscher och många företag erbjuder väldigt liknande produkter och tjänster.

Det gäller därför att söka nya vägar för att ta en tydligare position. Att bygga thought leadership är ett sätt att stötta säljstrategin genom att;

  • Bidra med ett nytt perspektiv som får kunden att fundera i nya banor
  • Övertyga kunden om att det är viktigt att förändra (”the pain of sameis greater than the pain of change”)
  • Få kunden att se dig som det naturliga valet när de förändrar

En framgångsrik thought leadership-strategi utgår från ett utifrån och in perspektiv. Istället för att titta på det egna erbjudandet gäller det att sätta på sig kundernas glasögon. Vilka utmaningar har dina kunder idag och vad kommer att vara viktigt för dem i framtiden? När du har en tydlig bild av dessa analyserar du vilka frågeställningar som har en naturlig koppling till ert företags verksamhet. Vad kan ni bidra med för kunskap och nya perspektiv för att hjälpa dem med deras utmaningar?

Fokusera hellre på ett färre antal frågeställningar. Många företag försöker att ta ett alldeles för brett grepp och får sedan svårt att vara trovärdiga. Det är bättre att smalna av sitt expertområde.

Och se till att göra ett ordentligt förarbete. När du väl har fastställt din strategi så gäller det att hålla fast vid den och arbeta konsekvent över tid. Thought leaders byggs inte på en dag!

Johan Wetterqvist, Spotlight