O P I N I O N S B I L D N I N G
______

T A   P L A T S   I
S A M H Ä L L S D E B A T T E N
Exempel på vad vi gjort

BYGGCHEFERNA

Stoppa
machokulturen

BYGGCHEFERNA

Samtalssoffan

LEDARNA INOM PRIVAT
TJÄNSTESEKTOR

Integration i
praktiken

Se fler av våra tjänster

Vill du veta mer?

Axel Lagerbielke

VD / GRUNDARE

+46 (0) 70 884 56 56

axel.lagerbielke@spotlightpr.se

N Å G R A   A V
V Å R A   K U N D E R
______